Ambulance

Základní informace

Gynekologicko-porodnická ambulance LEVRET s.r.o. provádí veškerou ambulantní gynekologickou a porodnickou péči a zajišťuje lůžkovou péči v předních pražských nemocnicích.

Ambulance těsně spolupracuje s lůžkovými zařízeními: Ústav pro péči o matku a dítě (Podolí), gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN (Apolinářská), gynekologicko-porodnická klinika 3. LF UK a FNKV (Královské Vinohrady).

Specializované ambulance

  • Antikoncepce
  • Gynekologická endokrinologie (porychy cyklu, hormonálně podmíněná neplodnost, klimakterium atd.)
  • Chronicky vulvovaginální dyskomfort (výtoky, svědění atd.)
  • Podezřelé a patologické nálezy na děložním čípku
  • Rizikové a patologické těhotenství
  • Prenatální diagnostika (včetně 3D ultrazvuku)