Ambulance

Základní informace

Vítáme Vás na stránkách gynekologicko-porodnické praxe Doc. MUDr. Eduarda Kučery, CSc.

Přijímáme nové klientky dle aktuální kapacity ordinace.

Do ordinace je nutné se objednat.

Kontakt pro objednání – 702 737 013 (je možné i SMS a sestřička se ozve nazpět).

E-mailová komunikace a objednávání je součástí nadstandartní karty.

 
 

Zdravotní péče v ČR hrazená z prostředků veřejného pojištění a podmínky jejího poskytování jsou definovány zákonem č. 48/1997 Sb.

Poskytovatel zdravotních služeb, je povinen poskytovat takový způsob zdravotní péče, který je v souladu s účelným a hospodárným vynakládáním zdrojů veřejného zdravotního pojištění, tzv. základní variantu zdravotní péče. Zdravotní pojišťovna v rámci cenových jednání sjednává s poskytovatelem zdravotní péče regulační opatření, která mají za cíl omezit růst nákladů nad možnosti veřejného zdravotního pojištění.

Ostatní způsoby zdravotní péče jsou považovány za ekonomicky náročnější variantu a jsou hrazeny z finančních zdrojů pacienta.