Ambulance

O nás

Doc. MUDr. Eduard Kučera, CSc.

Lékař

Gynekolog docent MUDr. Eduard Kučera, CSc. se věnuje oboru gynekologie a porodnictví v celém rozsahu téměř 40 let. Je předním odborníkem v léčbě ženských chorob, jako je endometrióza nebo problematika děložních myomů. Od začátku profesionální praxe byla v popředí jeho zájmu také otázka lidské reprodukce a léčba hormonálních poruch v gynekologii. Specializoval se na operační léčbu pomocí endoskopických technik – laparoskopie a hysteroskopie. V současnosti se v rámci gynekologické praxe věnuje preventivním programům, včetně onkologických.

Svoji odbornou kvalifikaci si zvyšoval během zahraničních pobytů a kurzů na univerzitních pracovištích ve Velké Británii (1991), v Izraeli (1999), v Rakousku (2002) a ve Francii (2004).

Po promoci v roce 1986 začal pracovat na gynekologicko-porodnickém oddělení v Příbrami. Od roku 1989 do roku 2011 pracoval v Ústavu pro péči o matku a dítě (ÚPMD) v Praze Podolí. V roce 2010 byl jmenován docentem v oboru gynekologie a porodnictví.

V roce 2011 nastoupil do funkce přednosty Gynekologicko-porodnické kliniky v Praze na Vinohradech. Od roku 2017 až do letošního roku byl lékařem gynekologické ambulance Polikliniky Prahy 7. Zde také od roku 2021 vykonával funkci ředitele této polikliniky.

Doposud publikoval ve svém oboru více než 100 odborných článků v tuzemských a zahraničních odborných časopisech. Vydal dvě odborné monografie a podílel se na celé řadě odborných knih v oboru gynekologie a porodnictví. Jeho přednášková činnost zahrnuje řadu vystoupení na mezinárodních a tuzemských kongresech. V roce 2013 inicioval založení Sekce pro endometriózu v rámci České gynekologicko-porodnické společnosti JEP.

Je členem České lékařské komory a má licenci pro výkon samostatné praxe v oboru gynekologie a porodnictví.

Vzdělání

 • 1980–1986 studium všeobecného lékařství, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • 1990 atestace v oboru gynekologie a porodnictví I. stupně
 • 1994 atestace v oboru gynekologie a porodnictví II. stupně
 • 2002 udělení titulu kandidát věd v oboru gynekologie a porodnictví (CSc.)
 • 2008 specializační atestace v oboru gynekologie a porodnictví
 • 2010 jmenován docentem v oboru gynekologie a porodnictví
 • 2023 diplom celoživotního vzdělání České lékařské komory

Dana Kučerová, DiS.

Porodní asistentka

 • 1998 SZŠ obor všeobecná zdravotní sestra, Ruská, Praha 10
 • 2002 VOZŠ obor dipl. porodní asistentka, Havířská, Kladno
 • 2002–2007 FNKV Gyn.-por. klinika (porodní sál, JIP)
 • 2007–2015 PronatalPlus s.r.o (IVF ambulance, operační sál, vrchní sestra)
 • 2015–2017 GPK FN Bulovka
 • 2017–2023 Poliklinika Prahy 7, Gynekologie