Zajímavosti

Doc. MUDr. Eduard Kučera, CSc. – publikační činnost

Zahraniční publikace:

 1. Kucera, E.: Anatomical changes after hysteroscopic transcervical uterine septum resection – is there a place for hysterography? Gynecol.Surgery, 2005; 2 (1): 15-20.
 2. Otcenasek,M., Krofta ,L., Baca,V., Grill,R., Kucera, E., Herman,H., Vasicka,I., Drahonovsky,J., Feyereisl,J.: Bilateral avulsion of the puborectal muscle – MRI based 3-D reconstruction and comparison with a model of healthy nulliparous women. Ultrasound Obstet.Gynecol., 2007; 29 (6): 692-696. ( IF 2,03 )
 3. Kucera, E., Holub,Z.,Svobodova,G.: Laparoscopic oophorectomy with or without hysterectomy for early breast cancer. Eur.J.Gynaec.Oncol. 2007;XXVIII (4):294-296. (IF 0,587)
 4. Dankovcik, R., Jirasek, J.E., Kucera, E., Feyereisl J, Radonak , J, Dudas M : Prenatal diagnosis of annular pancreas: Reliability of the double bubble sign with periduodenal hyperechogenic band. Fetal Diagn. Ther., 2008; 24 (4): 483-490. ( IF 0,761 )
 5. Kučera, E., Hejda,V.,Turyna, R.,Otčenášek,M.,Drahoňovský,J.,Feyereisl,J.:Accuracy of intraoperative frozen section during laparoscopic management of early endometrial cancer.Eur.J.Gynaec.Oncol., 2009, XXX( 4): 408-411. ( IF 0,641)
 6. Dankovcik, R., Urdzík, P., Lazar,I.,Gresova,A., Radonak, J. A., Jirasek, J.E., Kucera, E., Feyereisl J, , Dudas M : Conservative Management in Three Cases of Prenatally Recognized Splenic Cyst Using 2D,3D, Multi-Slice and Doppler Ultrasonography. Fetal Diagn.Ther.,2009; 26 (3):177-180. ( IF 0,761 )
 7. Dankovcik,R., Muranska, S., Kucera,E., Jirasek,J.E.,Feyereisl,J.,Sudak,M., Dudas,M.: Prenatal three dimensional sonographic findings associated with annular pancreas. Fetal Diagn. Ther., 2010;27(1) ( IF 0,761 )
 8. Drahonovsky,J.,Haakova,L.,Otcenasek,M., Krofta,L.,Kucera,E.,Feyereisl,J.: A prospective randomized comparison of vaginal hysterectomy, laparoscopically assisted vaginal hysterectomy, and total laparoscopic hysterectomy in women with benign uterine disease. Eur.J. Obstet.Gynecol.Reprod.Biol., 2010; 148 (2): 172-176. (IF 1,56)
 9. Kucera, E.,Hejda,V.,Valha,P. et al.:Malignant changes in adenomyosis in patiens with endometritid carcinoma. Eur.J.Gynaec.Oncol., 2011, XXXII( 2): 182-184. ( IF 0,641)
 10. Dankovčík,R., Vyhnalková,V., Muranská,S.,Kucera,E., Korpová,M., Plicjhtová,A., Miklosová,M., Ferianec,V., Evangelista Jirásek,J., Dudas,M.: Encephalocystocele – Uncommon diagnosis in prenatal medicine. Fetal Diagnosis and Therapy. 2012;32(4):295-298 ( IF 0,761 )
 11. Turyna, R., Kachlik, D., Kucera, E., Kujal, P., Feyereisl, J., Baca, V.: Complications in right- sided paraaortic lymphadenectomy: Ventral tributaries of the inferior vena cava. Journal of Anatomy, 2013,223 (1) : 69-73 ( IF 2,23)
 12. Záhumenský, J., Závodská,M., Cupaník, V., Kučera,E.: Pórodnická sepsa: Gynekol.prax 2014 ;12(1):xx-xx
 13. Bobek, V., Kolostová, K., Kucera, E.: Circulating endometrial cells in peripheralblood. Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. 2014, 181 (1): 267-274 (IF 1,62)
 14. Hromadnikova,I., Kotlabova,K., Pirkova,P.,Libalova,P.,Vernerova,Z., Svoboda,B. , Kucera,E.: The occurrence of fetal microchimeric cells in endometrial tissues is a very common phenomenon in benign uterine disorders, and the lower prevalence of fetal microchimerism is associated with better uterine cancer prognoses. DNA and Cell Biol. 2014, 33 (1): 40-48 (IF 1,99)
 15. Valha, P.,Kucera, E.Sak, P. et al.: Intraoperative subserosal approach to label sentinel nodes in intermediate and high-risk endometrial cancer. Eur.J.Gynac.Oncol. 2015, 36(6): 643-646. ( IF 0,641)
 16. Dankovcík, R., Varga, J., Kucera, E., Jánošová, S., Ostró, A. : Primary fallopian tube carcinoma. A small retrospective study . Eur.J.Gynac.Oncol 2017, 38(6): 838–840. (IF 0,718)

Odborné monografie:

 1. Kučera, E : Endometrióza . Praha: Maxdorf 2008. ISBN 978-80-7345-144-8.
 2. Kučera, E., Fait,T. a kol.: Hyperestrogenní stavy v gynekologii. Praha: Maxdorf 2011. ISBN 978-80-7345-235-3.

Kapitoly v odborných monografiích:

 1. Kučera, E.: Laparoskopická myomektomie. In Holub Z., Kužel D. et kol. Minimálně invazivní operace v gynekologii. Praha: Grada 2005, s. 80-86. ISBN 80-247-0834-5.
 2. Dankovčík,R.,Ostró,A.,Jirásek,J.E., Kučera,E., Baník,J.: Prenatálna diagnostika Ivemarkovho syndrómu. In: Zbornik referátov, 9. Košický morfologický deň s medzinárodnou učasťou – Pokroky v histochémií, 26. máj 2006, Košice. Cigánková, V., Marettova, E. ( Eds. ), Košice: 2006, s. 5-7. ISBN 80-8077-028-X.
 3. Kučera, E.: Hysteroskopická myomektomie . In Holub,Z.,Mára ,M. : Diagnostika a léčba děložních myomů. Praha: Grada 2009.ISBN 978-80-247-1854-5.
 4. Kučera, E.: Závažné těhotenské komplikace, Komplikace těhotenství v I. trimestru. In Feyereisl,J., Křepelka,P. a kol.: Naše dítě než se narodí, až se narodí. Ottovo nakladatelství. 2015. ISBN 978-80-7451-456-2.
 5. Kučera, E.: Distenční média v hysteroskopii. Spoluator kapitoly Komplikace v hysteroskopii. In Kužel,D. Toth,D.,Mara,M.: Základy panoramatické hysteroskopie. Grada 2016. ISBN 978-80-271-0303-04.
 6. Pilka, R., Kučera, E., Pilková,M.: Plánované rodičovství a antikoncepce. In Pilka R. a kol., Gynekologie Učebnice pro lékařské fakulty. Maxdorf 2017 ISBN 978-80-7345-530-9.

Tuzemské publikace:

 1. Kučera, E., Presl, J., Uher, J.,Drobník, J.: Glykosaminoglykany v peritoneální tekutině u neplodných žen s endometriózou. Čes.Gynek.,1994; 59 (2): 59 – 61.
 2. Kučera, E., Benešová, O.: Intravenózní aplikace Augmentinu v profylaxi infekčních komplikací u abdominální hysterektomie. Čes.Gynek.,1996; 61 (3): 148 – 150.
 3. Kučera, E.: 4. kongres Evropské společnosti gynekologické endoskopie, Brusel 6. – 9. 12. 1995, Čes. Gynek., 1996; 61 (4): 275 – 276.
 4. Kučera, E.: 8. kongres Evropské společnosti pro gynekologickou endoskopii (ESGE). Stockholm, 1999. Gynekolog, 2000; 9 (1): 35 – 36.
 5. Kučera, E., Mardešić, T., Müller, P., Hulvert, J., Vobořil, J.: Laparoskopická myomektomie u neplodných žen, Čes.Gynek.,2001; 66 (6): 13-16.
 6. Kučera, E., Jirásek, J.E.: Ektopická omentální gravidita (laparoskopická diagnostika a léčba), Čes. Gynek.,2001; 66 (5): 352-354.
 7. Kučera, E. , Jirásek, J.E., Zavadil,M.: Ovariální implantace embrya po IVF a ET; časná mola s proliferujícím trofoblastem. Čes.Gynek.,2001; 66(4): 251 – 254.
 8. Kučera, E.: Sterilizace ženy a muže-indikace, technika, komplikace. Moder. Gynek. Porod.,2001; 10 (2): 173 – 177.
 9. Kučera, E.: Hysteroskopie a její využití v průběhu hormonální substituční terapie. Postgrad. Med.,2001; 9 (10): 1035-1039.
 10. Zavadil, M., Toman,J., Kučera, E., Feyereisl, J., Šafář, P., Pán, M.: Mola proliferans v menopauze imitující relaps choriokarcinomu-kazuistika. Čes.Gynek.,2002; 67 (5): 278-279.
 11. Kučera, E.: Laparoskopická myomektomie, Moder. Gynek. Porod., 2002; 11 (3): 396-402.
 12. Kučera, E.: Distenční média v hysteroskopii – využití a komplikace. Čes. Gynek.,2003; 68 (3): 191-195.
 13. Jirásek, J.E., Kučera, E.: Ventrální prolaps embrya. Čes. Gynek.,2003; 68 (1): 44-46.
 14. Jirásek, J.E. ,Calda, P., Krofta, L., Kučera, E., Malý, Z., Šantavý, J.: Klasifikace dvojčat a základy jejich ultrazvukové diagnostiky. Čes.Gynek., 2004; 69 (1): 27-32.
 15. Kučera, E.: Laparoskopická myomektomie u poruch plodnosti ženy.Čes.Gynek.,2004; 69 (4): 303-306.
 16. Kučera, E., Keckstein, J., Turyna, R., Heřman, H.: Laparoskopická ovariopexe – modalita léčby ovariální endometriózy. Čes. Gynek.,2004; 69 (5): 408-411.
 17. Kučera, E.,Madar,J.,Jirásek,J.E.,Chaloupková,A.:Imunopatologické a histopatologické aspekty ektopické nidace s možným ovlivněním poruch plodnosti. Čes.Gynek.,2004; 69, Suppl 1: 3-8.
 18. Kučera, E.: Operační řešení „benigních“ ovariálních cyst. Moder. Gynek.Porod., 2004;13(1):14-19.
 19. Kučera, E.: Farmakologická terapie ektopické gravidity a farmakologická interrupce. Moder. Gynek. Porod.,2004;13 (2): 271-274.
 20. Kučera, E., Křepelka, P.: Bipolární koagulace v technice vaginální hysterektomie – první zkušenosti. Gynekolog, 2004; 13 (4): 171-172.
 21. Jirásek,J.E., Kučera, E.: Cyclopia, exen-anencephalia a optický váček v nose. Gynek. Prom., 2004; 4 (4): 63-64. Vítězná práce soutěže „Kasuistiky s Olympusem“
 22. Kučera, E.: Laparoskopie, Moderní babictví, 2004; 5: 11-17.
 23. Kučera, E.: Chirurgická terapie ektopické gravidity, Moder. Gynek.Porod.,2004;13 (4) (Suppl.C): 896-897.
 24. Kučera, E., Keckstein, J., Turyna, R., Heřman, H.: Laparoskopická ovariopexe – modalita léčby ovariální endometriózy.Endoskopie, 2004;13: 63-66.
 25. Kučera, E.: Laparoskopická myomektomie u poruch plodnosti ženy. Endoskopie, 2004; 13: 67-70.
 26. Holub,Z., Kužel,D., Kučera, E.,Eim,J.,Novotný,Z.,Hanousek,L.,Machač,J.: Management děložních myomů: CSGE doporučení k provádění správné klinické praxe.Čes.Gynek., 2005; 70 (2): 165-168.
 27. Kučera, E.,Křepelka,P.,Krofta,L.,Feyereisl,J.,Hejda,V.: Těhotenské komplikace po intrauterinní hysteroskopické chirurgii.Čes.Gynek., 2005; 70 (4): 312-316.
 28. Kučera, E.,Heřman,H.: Reprodukční výsledky u žen s ovariální endometriózou-retrospektivní analytická studie.Čes.Gynek.,2005; 70 (6): 431-435.
 29. Kučera, E.: Zpráva z kongresů a konferencí o gynekologické endoskopii. Endoskopie, 2005; 14: 77-78.
 30. Nouza,K.,Madar.,J.,Kučera, E.,Nouza,M.,Tolarová,M.: Mechanismy ovlivňující implantaci embrya – co je nového v posledních letech Čes.Gynek.,2006; 71 (6): 489-494.
 31. Kučera, E., Dvorská,M.,Křepelka,P.,Heřman,H.: Laparoskopická myomektomie a gravidita – dlouhodobé výsledky.Čes.Gynek., 2006; 71 (5): 389-393.
 32. Drahoňovský,J.,Pán,M.,Barešová,Š.,Kučera,E.,Feyereisl,J.: Klinické srovnání laparoskopicky asistované vaginální hysterektomie (LAVH) a totální laparoskopické hysterektomie (TLH) u žen s benigním onemocněním dělohy – prospektivní randomizovaná studie. Čes.Gynek.,2006; 71 (6): 431-437.
 33. Křepelka,P., Kučera, E.:Tokolytika a medicína založená na důkazech. Gynekolog, 2006; 15(1): 8-12.
 34. Kučera, E.: Diagnostika a léčba mimoděložního těhotenství ( Komentář k článku). Gynek. Prom.,2006; 6 (4): 11-13.
 35. Kučera, E.: Hysteroskopické resekční výkony a gravidita. Endoskopie.2006; 14 (4): 84-86.
 36. Kučera, E.,Křepelka,P.,Krofta,L.,Feyereisl,J.: Ektopická gravidita v jizvě po císařském řezu.Čes.Gynek., 2007;72( 3 ): 207-213.
 37. Otčenášek,M.,Gürlich,R.,Kučera, E.,Kašíková,E.: Laparoskopická korekce posttraumatického defektu pánevního dna s prolapsem rekta. Rozhl. Chir.2007; 1: 32-34.
 38. Kučera,E.: Inhibitory aromatázy – nový směr v léčbě endometriózy? Gynekologie po promoci (Komentář k článku ).2007; 7(2): 56-57.
 39. Kučera,E.: Komentář k článku „ Hormonální substituční terapie a endometrióza“. (Komentář k článku).Klimakter. Med.,2007;12 (3): 28 – 29.
 40. Kučera, E., Števíková, M.: Význam laparoskopie v diagnostice chronické pánevní bolesti u žen. Endoskopie.2007; 16(2): 42-45.
 41. Nouza, K., Madar, J.,Nouza, M.,Kučera, E.:Imunologie a imunopatologie reprodukčního procesu: II. Imunologie těhotenství, opakovaného potrácení a poruch implantace blastocyty.Alergie. 2007; 9 (3): 233 – 240.
 42. Jahoda D., Nyč O., Šimša J., Kučera E., Hanek, P.,Chrz,P.,Pokorný D., Tawa N., Landor I., Sosna A.: Výskyt pozdní hematogenní infekce kloubních náhrad v našem souboru a návrh systému prevence.Acta Chir. Orthop. Traumatol. Czech., 2007;74 (6): 397 – 400.
 43. Kučera, E.: Laparoskopický přístup k operačnímu řešení karcinomu endometria. Postgrad. Med.,2008;10 (1): 401 – 406.
 44. Turyna,R., Hejda,V.,Kučera,E.: Borderline nádory vaječníku. Současný pohled na etiologii, patologii a léčbu.Postgrad.Med,2008; 10 (1): 43-54.
 45. Jahoda D., Nyč O., Šimša J., Kučera E., Hanek, P., Chrz, P.,Pokorný,D.,Tawa N., Landor I., Sosna A.: Pozdní hematogenní infekce kloubních náhrad.Acta Chir.Orthop. Traumatol. Czech., 2008;75 (2): 88-92.
 46. Kučera, E.: Extragenitální endometrióza.Endoskopie,2008;17(1-2): 20-24.
 47. Kučera, E., Dankovčík,R., Feyereisl,J. : Postavení laparoskopické hysterektomie v doškolovacím centru.Endoskopie, 2008; 17 ( 3-4 ): 71-73.
 48. Turyna,R.,Horák,L.,Kučera, E.,Hejda,V.,Krofta,L., Feyereisl,J.: Cystická duplikatura rekta – kazuistika.Čes.Gynek., 2009; 74 (3):236-239.
 49. Kučera, E.: Asymptomatický děložní myom. Postgrad. Med. 2009;11 (5): 423-427.
 50. Hron,F., Kučera, E., Feyereisl,J.: Komplikace gynekologické laparoskopie.Endoskopie. 2009;18 (2): 58-60.
 51. Kučera, E.,Valha,P.,Balíčková,M.,Dankovčík R.: Bezpečná laparoskopie v gynekologii – jak se vyhnout komplikacím?Endoskopie. 2009;18 (2), 2009: 54-57.
 52. Valha,P.,Kučera, E.: NOTES v gynekologii.Endoskopie. 2009; 18 (2): 61-63.
 53. Kučera, E.: Pooperační adheze v gynekologii – vznik, komplikace a prevence. Gynekolog. 2009; 13(3): 106-108.
 54. Kučera, E.,Mandys,F.,Drahoňovský,J.,Martin,D.,Procházka,B.,: Reprodukční výsledky po laparoskopické myomektomii – retrospektivní analýza 1994-2007.Čes.Gynek., 2009; 74(6): 431-436.
 55. Müller, R.; Kučera, E., Vocásek Z : Analýza a možnosti prevence komplikací v gynekologické laparoskopii – retrospektivní studie.Endoskopie, 2011, 20(2): 51-53.
 56. Charvát,M., Mára, M. , Kučera,E., Kubínová, K.: XXXIX. globální kongres minimálně invazivní gynekologie – Las Vegas, USA.Čes.Gynek.2011, 76, č. 2 s. 170.
 57. Kučera, E., Záhumenský J.: Vaginální záněty. Postgrad. Med. 2012; 14 (3): 238 – 241.
 58. Záhumenský,J., Kučera, E., Kosová,T.,Zmrhal,J.,Stejskal,M.,Stejskal,D.: Medicínské, právní a etické aspekty zachování fertility u onkologických pacientek.Čes.Gynek.,2012; 77(2): 163-166.
 59. Kučera,E. : Komplexní léčba děložních myomů. ACTA MEDICINAE. Speciál 2012.
 60. Kučera,E., Valha,P.: Extrakce tumorů z dutiny břišní při laparoskopii.Endoskopie 2012: 21(1):12-14.
 61. Záhumenský,J.,Feldmár,P., Kučera,E., Zmrhal,J., Gojiš,O., Kosová,T., Bendová,M., Stejskal,D.: Reprodukční funkce u onkologických pacientek.Klin Onkol.2012: 25(3):173-7.
 62. Menzlová E., Záhumenský J., Kučera E.: Profylaktické využití antiinfekčních léčiv v porodnictví.Čes.Gynek. 2013; 78 (3): 295-301.
 63. Kučera, E., Valha, P., Tikovský,K., Záhumenský, J., Dankovčík, R.: Laparoskopické řešení borderline tumorů ovaria u žen ve fertilním věku.Čes.Gynek. 2013;78(4): 329-332.
 64. Pavlásek, J., Kučera, E.: Význam stanovování cirkulujících nádorových buněk v diagnostickém a léčebném procesu u karcinomu ovaria. Čes.Gynek.2013;78(4): 342-346
 65. Záhumenský, J., Menzlová,E., Zmrhal,J., Kučera, E.: Profylaktické užití antiinfekčních léčiv v gynekologii. Čes.Gynek. 2013;78(4): 360-364.
 66. Ventruba,P., Feyereisl,J., Janda,P., Kučera,E., Martan, A., Novotný, Z., Pilka,R., Rob,L.,Rokyta,Z., Špaček,J., Tošner,J.: Specializační vzdělávání v gynekologii a porodnictví na lékařských fakultách: 2012-2013.Čes. Gynek.2013;78(5):486-490.
 67. Pavlásek,J., Kučera,E.: Deep-infiltrating endometriosis:prevention or eradication?: Praktická gynekologie.2014;18(1):87-88.
 68. Bendová,M., Kučera,E. : Léčba pacientek s karcinomem prsu tamoxifenem a jeho vliv na endometrium z pohledu gynekologa.Onkologie. 2014;8:222-227.
 69. Kučera,E.:Gynekologické operace a využití gelu Hyalobarrier. ACTA MEDICINAE. 2016; 4: 66-69.
 70. Kučera, E.: Nové cesty konzervativní léčby děložních myomů. ACTA MEDICINAE. 2022; 6: 29–31.