Zajímavosti

André Levret

andre-levret

André Levret (1703–1780) byl slavný francouzský porodník. V roce 1753 vydal knihu „L´art des accouchements, démontré par des principles de physique et de mécanique etc.“, kterou začíná moderní exaktní porodnictví.

Podrobně popsal a rozebral mechanismus porodu, popsal pánevní vchod a pánevní osu. Zkonstruoval řadu nových nástrojů, u porodnických kleští zavedl zakřivení podle pánevního vchodu a jeho kleště se tak staly modelem pro nástroje používané dodnes.

V moderním porodnictví zůstal i způsob vedení porodu hlavičky při poloze plodu koncem pánevním. Pro porodnictví má Levret asi podobný význam jako Isaac Newton pro fyziku (ostatně Levretova práce je poznatky Newtonovy mechaniky výrazně ovlivněna).