Ambulance

Ceník

Gynekologicko-porodnická praxe Doc. MUDr. Eduarda Kučery, CSc.

CENÍK ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB NADSTANDARTNÍCH, NA PŘÁNÍ ČI NEHRAZENÝCH Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Zdravotní péče v ČR hrazená z prostředků veřejného pojištění a podmínky jejího poskytování jsou definovány zákonem č.48/1997 Sb.

Poskytovatel zdravotních služeb, je povinen poskytovat takový způsob zdravotní péče, který je v souladu s účelným a hospodárným vynakládáním zdrojů veřejného zdravotního pojištění, tzv. základní variantu zdravotní péče. Zdravotní pojišťovna v rámci cenových jednání sjednává s poskytovatelem zdravotní péče regulační opatření, která mají za cíl omezit růst nákladů nad možnosti veřejného zdravotního pojištění.

Ostatní způsoby zdravotní péče jsou považovány za ekonomicky náročnější variantu a jsou hrazeny z finančních zdrojů pacienta.

Upozornění pro klientky, v naší ambulanci je možná platba pouze v hotovosti.

SlužbaCena
Použití jednorázových pomůcek při vyšetření200 Kč
Potvrzení či výpis z dokumentace na přání klientky400 Kč
Komplexní gynekologické vyšetření vč. UZ, kolposkopie a cytologie1600 Kč
Kontrolní gynekologické vyšetření1000 Kč
Konzultace zdrav. problému (2. expertní názor lékaře)1600 Kč
Komunikace lékaře v cizím jazyce (AJ, NJ)500 Kč
Cytologie na přání800 Kč
LBC cytologie1000 Kč
HPV typizace virů na čípku děložním (Cobas, CIN tec test)1400 Kč
Ultrazvuk na vlastní žádost/přání1000 Kč
Zavedení nitroděložního tělíska vč. UZ1500 Kč
Extrakce nitroděložního tělíska500 Kč
Vystavení receptu na přání (posun cyklu, antikoncepce, substituční terapie)300 Kč
Sepsání žádosti o UPT1000 Kč
Aplikace depotní antikoncepce na přání250 Kč
Aplikace očkování na přání (např. Gardasil 9, Silgard)300 Kč
Injekce na vyvolání menstruace200 Kč
Test AMH – vyšetření plodnosti ženy1200 Kč
Konzultace s porodní asistentkou / ženskou sestrou na přání500 Kč
Vstupní vyšetření v těhotenství1800 Kč
Kontrolní vyšetření těhotné1000 Kč
Volba termínu na přání1000 Kč
 

Roční nadstandartní karta – plná cena 1200 Kč

Roční nadstandartní karta – snížená cena 600 Kč (studentky do 25 let, maminky na MD, důchodkyně)

Obsah roční karty:

 • termín kontroly přizpůsobíme vašim možnostem
 • možnost objednání e-mailem
 • více času na vyšetření
 • odesílání SMS e-receptů na přání (antikoncepce, posun cyklu, substituční terapie v menopauze)
 • zahrnuje poplatek za jednorázové pomůcky
 • možnost dotazu e-mailem
 • aplikace vakcín, injekcí na přání

Těhotenský balíček péče na přání: 2500 Kč

Obsah balíčku:

 • možnost péče v naší ambulanci až do 38. týdne gravidity
 • UZ kontrola plodu při každé kontrole, nebo na přání
 • možnost přítomnosti partnera u vyšetření či UZ
 • cervikometrie – změření čípku pomocí UZ (po 22. týdnu gravidity)