Péče o ženu

Záněty

Většina žen se ve svém životě setká se zánětem zevního pohlavního ústrojí a/nebo pochvy – říká se tomu „vulvovaginální dyskomfort“. Jde-li o ojedinělou událost, léčba obvykle není komplikovaná. Část žen však tyto potíže postihují opakovaně a dokáží pak výrazně snížit kvalitu života. Redicivujícím výtokům, svědění, pálení se ambulance LEVRET s.r.o. věnuje tradičně. MUDr. PhDr. Pavel Čepický, CSc. vedl autorský kolektiv, který sepsal Doporučení k diagnostice a terapii vulvovagnitid. MUDr. Z. Čepická Líbalová je autorkou kapitoly Gynekologický zánět v učebnici Moderní gynekologie (A. Roztočil a kolektiv) a členkou výboru Sekce infekčních nemocí České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP.

Jsme přesvědčeni, že i chronické a opakující se potíže lze vyléčit, při systematickém přístupu a troše trpělivosti jak na straně lékaře, tak na straně pacientky.

Druhou oblastí, zcela odlišnou, jsou záněty vnitřního pohlavního ústrojí, tj. dělohy, vejcovodů, vaječníků. I v této kapitole jsme schopni provést všechna potřebná vyšetření a odpovídající léčbu.

MUDr. Zuzana Čepická Líbalová je autorkou této kapitoly v celostátní učebnici gynekologie. Účastnila se na vzniku doporučeného postupu léčby zánětů ženského pohlavního ústrojí a vedla pracovní skupinu, která připravila doporučení k léčbě zánětů u žen po přechodu.

Ambulance zajišťuje vyšetření a léčbu zánětů ženského pohlavního ústrojí, včetně chronických a recidivujících případů.