Péče o ženu

Těhotenství

Péče o těhotnou ženu je součástí každé gynekologické gynekologicko-porodnické ambulance. V naší ambulanci nicméně můžeme poskytnout i některé věci, které běžné ambulance většinou neprovádějí.

O těhotné se staráme – pokud o to mají zájem – až do porodu, tedy případně i po vypočítaném termínu porodu. Jsme na to dostatečně personálně i přístrojově vybaveni a naše spolupráce s lůžkovými zařízeními (porodnicemi) je dostatečně těsná a přátelská, aby to bylo možné.

V naší ambulanci se staráme i o komplikovaná, patologická nebo riziková těhotenství, u kterých není nutná hospitalizace.

Přístroje nutné v takové ambulanci zde nemusíme vyjmenovávat. Pokud se personálních požadavků týče, MUDr. PhDr. Pavel Čepický, CSc. je členem výboru perinatologické (tj. porodnické) sekce České gynekologické a porodnické společnosti a je držitelem specializační zkoušky (atsetace) ze subspecializace fetomaternální medicína a perinatologie (česky: porodnictví), je spoluautorem učebnic Moderní porodnictví (A. Roztočil a kolektiv), Rizikové a patologické těhotenství (Z. Hájek a kolektiv), Porodnická analgezie a anestezie (A. Pařízek a kolektiv).  MUDr. Zuzana Čepická Líbalová je členem výboru sekce infekčních nemocí České gynekologické a porodnické společností (jejíž hlavní náplní jsou infekce u těhotných žen).

K dispozici máme ultrazvukový přístroj se 4D sondou a MUDr. Zuzana Čepická Líbalová s ním umí pracovat. Můžeme nabídnout zobrazení plodu v reálném obrazu, včetně fotografií a videozáznamu plodu.

Osobní přítomnost našich lékařů u porodu nenabízíme, je to však věc, pro kterou máme pochopení a za určitých podmínek a okolností je možná.

V současné době se ozývají hlasy, že vedení předporodní péče u normálně probíhajícího těhotenství by měly či mohly vést porodní asistentky a že některým ženám je to takto příjemnější. I tomuto požadavku jsme schopni vyhovět, porodní asistentka Monika Kuželová je k domu dostatečně kvalifikovaná a zkušená.