Zajímavosti

. října 2017 (na neděli) Jiří Kolář: První císař dynastie Čchin (Jaroslav Průšek)

JIŘÍ KOLÁŘ

PRVNÍ CÍSAŘ DYNASTIE ČCHIN (JAROSLAV PRŮŠEK)

 

Na trůn usedl první císař dynastie Čchin

Vnutil své zákony celé říši

vystavěl si vlastní metropoli

a žil tam sám v bludišti paláců jako nadpřirozená bytost

Všechno vyřizoval písemně s konečnou platností

Sjednotil míry a váhy

rozdělil sedlákům půdu

vybudoval cesty a celý sever opevnil Velkou zdí

a přesto žije dodnes jako příklad nejstrašlivějšího tyrana

Pověsti a historie svědčí o milionech mrtvých přinucených uskutečňovat jeho rozhodnutí

 

Velká zeď je podle podání proto tak pevná

že maltu spojovala krev

a kameny vázaly lidské kosti

Na stavbách silnic

a při kolonizaci nových oblastí

zahynuly celé národy přihnané z nitra země

 

Aby se císař zbavil jakékoli kritiky svého zřízení a zákonů

nařídil na radu svého ministra spálit všechny knihy

mimo spisy lékařské zemědělské hvězdářské a letopisy vlastního zřízení

Ministrův návrh praví:

Nyní je země sjednocena

zákony a nařízení určuje jedna autorita

prostý lid se věnuje řemeslům a orbě

vyšší vrstvy studují právní metody

Jen učenci nežijí podle nových zásad

Hloubají v minulosti aby mohli podrývat přítomnost

falšují fakta aby rozvrátili současný stav

a zničili co Vaše Veličenstvo vybudovalo

U dvora neukazují svou ničemnost

ale venku popouzejí lid k nenávisti

Tomu je nutno učinit konec

Váš poddaný navrhuje

aby všichni lidé v zemi

kteří vlastní takzvané Knihy dokumentů

Knihy zpěvů a díla Sta škol

odvedly tyto úřadům k zničení

Kdo se odváží tyto spisy vykládat bude popraven a jeho tělo vystaveno na tržišti

kdo bude vychvalovat staré na úkor nového

bude vyhuben i s příslušníky rodiny

úředníci kteří poruší toto nařízení budou považováni za spoluviníky

kdo nespálí jmenované knihy třicet dnů po vyhlášení

bude cejchován a poslán na stavbu Velké zdi

Kdo chce studovat zákony a právo

ať se učí u státních úředníků

Po uskutečnění tohoto návrhu

bylo popraveno 460 učenců že nespálili své knihy

 

Když císař zemřel

vypukla vzpoura a hlavní město lehlo popelem