Společnost

Představení

LEVRET s.r.o. se kromě provozování gynekologicko-porodnické ambulance věnuje organizaci doškolovacích dnů pro lékaře a porodní asistentky.

Společnost dále vydává odborný časopis pro celoživotní vzdělávání gynekologů-porodníků Moderní gynekologie a porodnictví, časopis určený především porodním asistentkám Moderní babictví a příležitostně i neperiodické publikace, např. Úvod do antikoncepce pro lékaře negynekology.

Lékaři LEVRET s.r.o. koordinovali nebo se účastnili na vzniku řady doporučených postupů v gynekologii a porodnictví (antikoncepce, hormonální poruchy, záněty pohlavního ústrojí, porodnictví).