Péče o ženu

Hormonální poruchy

Hormonální poruchy – projevující se většinou nepravidelnostmi či dokonce vymizením menstruačního cyklu – jsou poměrně častým problémem u žen všech věkových kategorií, často jsou provázeny neplodností nebo sníženou plodností. Popravdě řečeno, gynekologie jako lékařský obor má s vyšetřováním a léčbou těchto poruch určité problémy – je to těžká kapitola našeho oboru a jen málo gynekologů se jí speciálněji věnuje.

Poruchy cyklu a hormonální poruchy ženského pohlavního ústrojí vůbec (sem patří např. bolestivá menstruace, premenstruační syndrom, ale i endometrióza) jsou předmětem zájmu naší ambulance tradičně. MUDr. PhDr. Pavel Čepický, CSc. je autorem kapitoly Gynekologická endokrinologie v učebnici Moderní gynekologie (A. Roztočil a kolektiv) a autorem příručky Poruchy menstruačního cyklu. Vedl kolektiv autorů, který připravil Doporučení k diagnostice a terapii poruch menstruačního cyklu a je členem výboru Endokrinologické sekce České gynekologicko-porodnické společnosti.