LEVRET klub

Nadstandard za paušál

Všem našim pacientkám poskytujeme péči v souladu „se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy“ a v souladu s doporučenými postupy. To ovšem představuje spíše „nepodkročitelné minimum“ než optimální péči – optimální péče je systémem zdravotního pojištění neufinancovatelná.

Pro tyto pacientky jsme založili Klub LEVRET, který za paušální poplatek provádí péči ve větším rozsahu. Poplatek nám umožňuje jak zlepšit vybavení ambulance, tak provádět vyšetření, která překračují „průměrné náklady ambulance“. V případech, které naše možnosti přesahují (např. operace) pak můžeme zajistit obdobnou péči v pražských lůžkových zařízeních (spolupracujeme především s gynekologicko-porodnickou klinikou 1. LF UK a VFN, tj. Apolinářská, s Ústavem péče o matku a dítě, tj. Podolí, s gynekologicko-porodnickou klinikou 3. LF UK a FNKV, tj. Královské Vinohrady).

Poplatek je vždy na 12 měsíců. „Základní částka“ je 3600,- Kč, většina členek klubu však přispívá částkou výrazně nižší 1400,- Kč – to jsou všechny ty, jejichž požadavky v předchozím roce byly „malé“ (to splňuje většina žen, pokud nebyly těhotné). Výjimkou jsou dívky studující střední školu, pro ně činí poplatek 300,- Kč.

I tak je několik málo vyšetření, jejichž cena je tak vysoká, že úplně z členského příspěvku je uhradit nelze – zde nicméně poskytujeme členkám klubu velmi výraznou slevu (typickým příkladem je vyšetření 4D ultrazvukem).