Ambulance

MUDr. Zuzana Čepická Líbalová

Lékařka v oboru gynekologie a porodnictví. V současné době je vedoucím lékařem v Gynekologicko-porodnické ambulanci LEVRET s.r.o., částečný pracovní úvazek má v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze-Podolí. Dlouhodobě se věnuje problematice zánětů a infekcí v gynekologii a porodnictví, ultrazvukové diagnostice, porodnictví.

Je vdaná, má 2 děti Sáru a Tomáše, samozřejmě se počítají manželovy děti Adéla a Jáchym se svými rodinami a prima vnoučaty: Štěpánem, Otou, Hugem, Darkem a Gaiou.

Vzdělání: 1982–1986 Gymnázium Podbořany; 1988–1993 1. LF UK Praha; atestace 1. a 2. stupně z gynekologie a porodnictví (1997, 2004); psychologické vzdělání (SUR, Leunerovské techniky); čínská medicína a akupunktura (které v současné době aktivně nevyužívá).

Autorka textů v knižních i časopiseckých publikacích. Podílela se na tvorbě doporučených postupů v oboru gynekologie a porodnictví, v r. 2015 člen advisory boardu Mezinárodního doporučeného postupu k léčbě vulvovaginitid.

Od r. 2014 je předsedkyně Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví, organizuje přípravu odborného programu konferencí a workshopů Sekce, mezioborová spolupráce v infektologické problematice. Pravidelně se účastní odborných konferencí a kurzů, nejen infektologických, nejen v ČR.

Publikace

Monografie

 • Funkční poruchy v gynekologii a porodnictví. In: Chromý, Honzák et al.: Somatizace a funkční poruchy. S.159–182, Grada Publishing a.s. 2005
 • Psychosomatika v gynekologii. In: Rob, Martan, Citterbart: Gynekologie. S. 289–297, Galén, 2001, 2008
 • Sexualita v těhotenství a laktaci. In: Weiss a kol.: Sexuologie. S. 295–304, Grada Publishing, a.s., 2010
 • Záněty v gynekologii. In: Roztočil et al.: Moderní gynekologie. S. 185–201, Grada Publishing, a.s., 2011
 • Bolest v gynekologii (spoluautor). In: Rokyta, Kršiak, Kozák: Bolest. S.475–481, TIGIS, spol. s r.o., 2012

Spoluautor příruček

 • Vybrané právní normy pro ambulantní gynekology. Čepický, P., Líbalová, Z.; Praha, Levret 2005, 103 s.
 • Vulvovaginitidy pro farmaceuty. Čepický, P., Líbalová, Z.; Praha, Levret 2009, 24 s.
 • Jak odpovědět na otázky o antikoncepci a plánovaném rodičovství. Čepický, P., Čepická Líbalová, Z.; Praha, Levret 2010, 70 s.
 • Co by měli vědět o hormonální antikoncepci farmaceuti a farmaceutické laborantky. Čepický, P., Čepická Líbalová, Z.; Praha, Levret 2011, 50 s.

Články

 • do gynekologicko-porodnických časopisů od r. 1991, editor monografií v edici Moderní gynekologie a porodnictví

Doporučené postupy

 • Čepický, P., Dvořák, K., Dvořák, V., Fanta, M., Hořejší, J., Líbalová, Z., Nový, J., Pečená, M., Raboch, J., Rotta, L., Roztočil, A., Živný, J.: Doporučení k diagnostice a terapii premenstruačního syndromu (PMS). Česká gynekologie, 66, 2001, č.3, S.189–190.
 • Čepický, P., Dvořák, K., Dvořák, V., Fait, T., Holub, Z., Hořejší, J., Líbalová, Z., Lippert, P., Rokyta, Z., Skřivánek, A., Šráček, J., Unzeitig, V., Uzel, R., Živný, J.: Doporučení k předpisu nitroděložní kontracepce. Česká gynekologie, 66, 2001, č.3, S.202–208.
 • Čepický, P., Dvořák, K., Dvořák, V., Fait, T., Holub, Z., Hořejší, J., Líbalová, Z., Lippert, P., Rokyta, Z., Skřivánek, A., Šráček, J., Unzeitig, V., Uzel, R., Živný, J.: Doporučení k předpisu nitroděložní kontracepce. Moderní gynekologie a porodnictví, 10, 2001, č.1, S.219–221.
 • Čepický, P., Dvořák, K., Dvořák, V., Feyereisl, J., Halaška M. sen., Hlaváčková, O., Holub, Z., Líbalová, Z., Mašata, J., Rob, L., Rokyta, Z.: Doporučení k diagnostice a terapii pánevní zánětlivé nemoci (PID). Česká gynekologie, 69, 2004, č.6, S.517–518.
 • Čepický, P., Cibula, D., Dvořák, K., Dvořák, V., Hlaváčková, O., Košťál, M., Líbalová, Z., Makalová, D., Rokyta, Z., Unzeitig, V., Uzel, R., Živný, J.: Doporučení k předpisu kombinované hormonální kontracepce (CC). Aktualizace 2005. Česká gynekologie, 70, 2005, č.4, S.324–328.
 • Čepický, P., Dvořák, K., Dvořák, V., Feyereisl, J., Halaška, M., Hlaváčková, O., Holub, Z., Janků, P., Kužel, D., Líbalová, Z., Mašata, J., Peschout, R., Rob, L., Stará, A., Unzeitig, V.: Doporučení k diagnostice a terapii vulvovaginitidy. Aktualizace 2005. Česká gynekologie, 70, 2005, č.2, S.14–15.
 • Čepický, P., Červený, R., Froněk, B., Horáček, T., Konštacký, S., Kurzová, H., Maňas, O., Dvořák, V., Feyereisl, J., Hlaváčková, O., Líbalová, Z., Ventruba, P.: Význam gynekologické anamnézy pro praktického lékaře. Doporučený postup k získávání a hodnocení gynekologické anamnézy. Praktický lékař, 35, 2005, č.12, S.698–701.
 • Čepický, P., Cibula, D., Dvořák, K., Dvořák, V., Fait, T., Fanta, M., Líbalová, Z., Nový, J., Pečená, M., Raboch, J., Pastor, Z., Rotta, L., Roztočil, A., Živný, J.: Doporučení k diagnostice a terapii premenstruačního syndromu (PMS). Aktualizace 2006. Česká gynekologie, 71, 2006, č.5, S.428–429.
 • Čepický, P., Cibula, D., Dvořk, V., Fait, T., Hlaváčková, O., Líbalová, Z., Košťál, M., Nový, J., Rokyta, Z., Unzeitig, V., Uzel, R.: Doporučení k předpisu nitroděložního systému s levonorgestrelem (LNG-IUS). Aktualizace 2006. Moderní gynekologie a porodnictví, 15, 2006, č.4, supp..B., nestr.
 • Čepický, P., Cibula, D., Dvořák, V., Fait, T., Hlaváčková, O., Líbalová, Z., Košťál, M., Nový, J., Rokyta, Z., Unzeitig, V., Uzel, R.: Doporučení k předpisu nitroděložního systému s levonorgestrelem (LNG-IUS). Aktualizace 2006. Česká gynekologie, 72, 2007, č.2, S.149–150.
 • Čepický, P., Cibula, D., Dvořák, K., Dvořák, V., Fait, T., Fanta, M., Líbalová, Z., Nový, J., Pečená, M., Raboch, J., Pastor, Z., Rotta, L., Roztočil, A., Živný, J.: Doporučení k diagnostice a terapii premenstruačního syndromu (PMS). Aktualizace 2006. Česká gynekologie, 71, 2006, č.5, S.428–429.
 • Čepický, P., Cibula, D., Dvořk, V., Fait, T., Hlaváčková, O., Líbalová, Z., Košťál, M., Nový, J., Rokyta, Z., Unzeitig, V., Uzel, R.: Doporučení k předpisu nitroděložního systému s levonorgestrelem (LNG-IUS). Aktualizace 2006. Moderní gynekologie a porodnictví, 15, 2006, č.4, supp. B., nestr.
 • Čepický, P., Cibula, D., Dvořák, V., Fait, T., Hlaváčková, O., Líbalová, Z., Košťál, M., Nový, J., Rokyta, Z., Unzeitig, V., Uzel, R.: Doporučení k předpisu nitroděložního systému s levonorgestrelem (LNG-IUS). Aktualizace 2006. Česká gynekologie, 72, 2007, č.2, S.149–150.
 • Líbalová, Z., Čepický, P., Burdová, M., Dvořák, V., Fait, T., Feyereisl, J., Havránková, A., Hlaváčková, O., Horčička, L., Chmel, R., Jeníček, J., Košťál, M., Pastor, Z., Sláma, J.: Doporučený postup vaginální estrogenní terapie. Moderní gynekologie a porodnictví, 16, 2007, č.3, suppl.A, S.579–581.
 • Líbalová, Z., Čepický, P., Burdová, M., Dvořák, V., Fait, T., Feyereisl, J., Havránková, A., Hlaváčková, O., Horčička, L., Chmel, R., Jeníček, J., Košťál, M., Pastor, Z., Sláma, J.: Doporučený postup vaginální estrogenní terapie. Česká gynekologie, 73, 2008, č.1, S.62–63.
 • Čepický, P., Dvořák, K., Dvořák, V., Fanta, M., Hořejší, J., Líbalová, Z., Nový, J., Pečená, M., Raboch, J., Rotta, L., Roztočil, A., Živný, J.: Doporučení k diagnostice a terapii premenstruačního syndromu (PMS). Moderní gynekologie a porodnictví, 18, 2009, č.4, suppl.A, S.622–623.

Členství v odborných společnostech

 • Česká gynekologicko-porodnická společnost (Sekce perinatální a fetomaternální medicíny; Sekce infekčních nemocí; Sekce ultrazvukové diagnostiky; Sekce gynekologické endoskopie)
 • Česká společnost pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii
 • Společnost psychosomatické medicíny
 • Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků
 • Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu