Ambulance

MUDr. PhDr. Pavel Čepický, CSc.

Narozen v roce 1951. Absolvoval Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze (dnešní 1. lékařská fakulta, promoce MUDr. 1975), obor terapie a Filozofickou fakultu UK v Praze, obor psychologie (promoce 1982, PhDr. 1983). Atestační zkoušku z gynekologie a porodnictví I. stupně složil v roce 1979, atestační zkoušku z gynekologie a porodnictví II. stupně složil v roce 1983. Obhájil kandidátskou dizertační práci na téma „Psychosomatická onemocnění v gynekologii“ (CSc. 1986).

Pracoval jako sekundární lékař (později jako starší sekundární lékař) na II. gynekologicko-porodnické klinice v Praze 2, Apolinářská 18 (1975–1983) a jako samostatný odborný pracovník (později samostatný vědecký pracovník) v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze-Podolí (1983–1996), naposledy jako vedoucí psychosomatické laboratoře a vědecký tajemník ústavu. Od roku 1995 je vedoucím gynekologicko-porodnické ambulance LEVRET s.r.o., kterou založil (společně s K. Sosnovou). Vedle toho si ponechává malý úvazek na gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a VFN v Praze.

Publikoval téměř 400 vědeckých a odborných prací, mezi nimi monografie „Zhoubné nádory rodidel“ 1979, „Psychosomatická onemocnění v gynekologii“ 1986, „Psychosomatická onemocnění v gynekologii a porodnictví“ 1999, „Úvod do antikoncepce pro lékaře negynekology“ 2002, „Vybrané právní normy v gynekologii a porodnictví“ (se Z. Líbalovou) 2005. Podílel se na několika monografiích a učebnicích („Kontracepce“ 1993, „Psychosomatická medicína“ 1993, „Porodnická analgezie a anestezie“ 2002, „Lékařské repetitorium“ 2003, „Rizikové a patologické těhotenství“ 2004, „Bolest“ 2006). Editoval několik desítek monotematických čísel Moderní gynekologie a porodnictví. 17 jeho prací bylo uveřejněno v zahraničí. Práce „A successful inducement of prolactin secretion and an unsuccessful attempt to influence the luteinizing hormone secretion by a hypnotic suggestion of breastfeeding“ získala Pawlíkovu cenu za nejlepší vědeckou práci v oboru gynekologie a porodnictví českého autora za rok 1995. Práce „Psychosomatické aspekty gynekologie a porodnictví“ získala Cenu prof. Hanzlíčka za nejlepší vědeckou práci v oboru psychiatrie českého autora za rok 1999.

V letech 1990–2000 byl členem výboru České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP, v letech 2000–2004 byl předsedou revizní komise Společnosti, od roku 2005 je členem výboru Perinatologické sekce Společnosti. Předsedal čtyřem celostátním vědeckým konferencím České gynekologické a porodnické společnosti („Nemoci vulvy“ 1992, „Psychosomatické aspekty gynekologie a porodnictví“ 1999, „Postupy lege artis I“ 2003, „Postupy lege artis II“ 2004. Vedl skupinu, která připravila doporučené postupy v gynekologii. Je soudním znalcem v oboru zdravotnictví, odvětví gynekologie a porodnictví.

Je rozvedený, má dvě děti, syna Jáchyma a dceru Adélu, oba inženýry. Jistých úspěchů dosáhl v atletice (juniorský reprezentant na 400 m překážek), kompozičním šachu (echové samomaty), literatuře (editor publikace Havlíček, Z., Dopisy Evě. Prusíková, E.: Dopisy Zbyňkovi. Praha, Torst 2003).

Monografie, učebnice, příručky

 • ČEPICKÝ, P., Trnka, V., Motlík, K.: Zhoubné nádory rodidel. Referátový výběr z gynekologie a porodnictví, 1979, supplementum, 80 s.
 • ČEPICKÝ, P.: Psychologie ženy. Učební text pro střední zdravotnické školy, obor porodní asistentka. Praha, vlastním nákladem 1992, 48 s.
 • ČEPICKÝ, P.: Antikoncepce. Praha, Národní centrum podpory zdraví 1993, 30 s.
 • ČEPICKÝ, P.: Psychosomatické aspekty gynekologie a porodnictví. Moderní gynekologie a porodnictví, 8, 1999, č. 3, 88 s.
 • ČEPICKÝ, P.: Úvod do antikoncepce pro lékaře negynekology. Praha, LEVRET 2002, 92 s.
 • ČEPICKÝ, P., Kurzová, H.: Gynekologie a porodnictví v ordinaci praktického lékaře. Praha, Karolinum 2003, 174 s.
 • ČEPICKÝ, P.: Péče o ženu v těhotenství a v šestinedělí. Praha, Státní zdravotní ústav 2004, 14 s.
 • ČEPICKÝ, P., Líbalová, Z.: Vybrané právní normy pro ambulantní gynekology. Praha, Levret 2005, 103 s.
 • ČEPICKÝ, P., Černá, M.: Jak odpovídat na otázky o těhotenství, porodu a péči o novorozence. Praha, Levret 2006, 100 s.
 • ČEPICKÝ, P., Líbalová, Z.: Vulvovaginitidy pro farmaceuty. Praha, Levret 2009, 24 s.
 • ČEPICKÝ, P., Čepická Líbalová, Z.: Jak odpovídat na otázky o antikoncepci a plánovaném rodičovství. Praha, Levret 2010, 70 s.
 • ČEPICKÝ, P., Fanta, M.: Úvod do antikoncepce pro lékaře negynekology. 2. vydání. Praha, Levret 2010.
 • ČEPICKÝ, P., Čepická Líbalová, Z.: Co by měli vědět o hormonální antikoncepci farmaceuti a farmaceutické laborantky. Praha, Levret 2011, 50 s.
 • ČEPICKÝ, P., Černá, M.: Jak odpovídat na otázky o těhotenství, porodu a péči o novorozence. 2. vydání. Praha, Levret 2011, 88 s.
 • ČEPICKÝ, P., Herle, P.: Gynekologie pro všeobecné praktické lékaře. Praha, Raabe 2012, 162 s.

Kapitoly v monografiích a učebnicích

 • ČEPICKÝ, P.: Psychologické a psychosomatické aspekty kontracepce. In: Presl, J. (ed.): Kontracepce. Praha, Galén 1993, S.122–126.
 • ČEPICKÝ, P.: Bizarní metody kontracepce. In: Presl, J. (ed.): Kontracepce. Praha, Galén 1993, S.127–130.
 • ČEPICKÝ, P.: Výběr kontracepční metody. In: Presl, J. (ed.): Kontracepce. Praha, Galén 1993, S.131–138.
 • ČEPICKÝ, P.: Perspektivy kontracepce. In: Presl, J. (ed.): Kontracepce. Praha, Galén 1993, S.139–141.
 • ČEPICKÝ, P.: Psychosomatická problematika v gynekologii a porodnictví. In: Baštecký, J., Šavlík, J., Šimek, J. (eds.): Psychosomatická medicína. Praha, Grada 1993, S.246–267.
 • ČEPICKÝ, P.: Předporodní příprava. In: Pařízek A. (ed.): Porodnická analgezie a anestezie. Praha, Grada 2002, S.201–202.
 • Macků, F., Macků, J., ČEPICKÝ, P.: Přítomnost otce u porodu. In: Pařízek, A. (ed.): Porodnická analgezie a anestezie. Praha, Grada 2002, S.203–204.
 • ČEPICKÝ, P., Jirásková, M.: Condyloma accuminatum. In: Lékařské repetitorium, Praha, Galén 2003, S.81–.
 • Chod, J., ČEPICKÝ, P.: Herpes genitalis. In: Lékařské repetitorium. Praha, Galén 2003, S.184–.
 • ČEPICKÝ, P.: Kolpitida. In: Lékařské repetitorium. Praha, Galén 2003, S.297–.
 • ČEPICKÝ, P.: Laktobacilóza pochvy. In: Lékařské repetitorium. Praha, Galén 2003, S.315–.
 • ČEPICKÝ, P.: Trichomonóza. In: Lékařské repetitorium. Praha, Galén 2003, S.644.
 • ČEPICKÝ, P.: Vaginóza nespecifická. In: Lékařské repetitorium. Praha, Galén 2003, S.574–.
 • ČEPICKÝ, P.: Vestibulitida. In: Lékařské repetitorium. Praha, Galén 2003, S.676–.
 • ČEPICKÝ, P.: Vulvodynie esenciální. In: Lékařské repetitorium. Praha, Galén 2003, S.679–680.
 • ČEPICKÝ, P.: Vulvovaginitida. In: Lékařské repetitorium. Praha, Galén 2003, S.680.–
 • ČEPICKÝ, P.: Vulvovaginitida mykotická. In: Lékařské repetitorium. Praha, Galén 2003, S.680–.
 • ČEPICKÝ, P.: Etické problémy rizikového a patologického těhotenství. In: Hájek, Z. (ed.): Rizikové a patologické těhotenství. Praha, Grada 2004, S.429–432.
 • ČEPICKÝ, P., Líbalová, Z.: Bolest v gynekologii. In: Rokyta, R., Kršiak, M., Kozák, J. (eds.): Bolest. Praha, Tigis 2006, S.446–452.
 • ČEPICKÝ, P.: Psychosomatika v gynekologii. In: Živný, J. (ed.): Gynekologie a porodnictví. Testy. 2. vyd. Praha, Galén 2007, S.175–176.
 • ČEPICKÝ, P.: Psychosomatika v porodnictví. In: Živný, J. (ed.): Gynekologie a porodnictví. Testy. 2. vyd. Praha, Galén 2007, S.349–351.
 • Seifertová, D., ČEPICKÝ, P., Praško, J.: Diagnostika a léčba psychických poruch v gynekologii. In: Herman, E., Praško, J., Seifertová, D. (eds.): Konziliární psychiatrie. Praha, Medical Tribune 2007, S.359–367.
 • Strunová, V., Seifertová, D., ČEPICKÝ, P., Praško, J.: Diagnostika a léčba psychických poruch při těhotenství a laktaci. In: Herman, E., Praško, J., Seifertová, D. (eds.): Konziliární psychiatrie. Praha, Medical Tribune 2007, S.368–377.
 • ČEPICKÝ, P.: Právní a etická problematika v gynekologii. In: Rob, L., Martan, A., Citterbart, K. (eds.): Gynekologie. 2. vydání. Praha, Galen 2008, S.281–288.
 • ČEPICKÝ, P.: Etické aspekty porodnictví. In: Roztočil, A. (ed.): Moderní porodnictví. Praha, Grada 2008, S.381–384.
 • ČEPICKÝ, P.: Předmluva. In: Kovář, P. (ed.): Sexuální agrese. Praha, Maxdorf 2008, S.7–.
 • ČEPICKÝ, P.: Antikoncepce a ostatní metody plánovaného rodičovství. In: Weiss, P. (ed.): Sexuologie. Praha, Grada 2010, S.275–293.
 • ČEPICKÝ, P.: Gynekologická endokrinologie. In: Roztočil, A. (ed.): Moderní gynekologie. Praha, Grada 2011, S.15–116.
 • ČEPICKÝ, P.: Psychosomatická onemocnění v gynekologii. In: Roztočil, A. (ed.): Moderní gynekologie. Praha, Grada 2011, S.431–438.
 • ČEPICKÝ, P.: Prevence, dispenzarizace, indikace hospitalizace a pracovní neschopnost. In: Roztočil, A. (ed.): Moderní gynekologie. Praha, Grada 2011, S.453–456.
 • ČEPICKÝ, P.: Etická a právní problematika v gynekologii. In: Roztočil, A. (ed.): Moderní gynekologie. Praha, Grada 2011, S.463–468.
 • Pařízek, A., ČEPICKÝ, P.: Předporodní příprava. In: Pařízek, A. (ed.): Analgezie a anestezie v porodnictví. 2. vydání. Kamenice, MCC Publishing 2012, S.177–178.
 • Pařízek, A., ČEPICKÝ, P.: Přítomnost otce u porodu. In: Pařízek, A. (ed.): Analgezie a anestezie v porodnictví. 2. vydání. Kamenice, MCC Publishing 2012, S.179–180.
 • ČEPICKÝ, P., Líbalová, Z.: Bolest v gynekologii. In: Rokyta, R., Kršiak, M., Kozák, J. (eds.): Bolest. 2. vydání. Praha, Tigis 202, S.475–481.

Doporučené postupy

 • Pečená, M., ČEPICKÝ, P., Koťátková, I., Bendová, M., Šimuniová, E.: Koncepce přípravy těhotných žen k porodu. Československá gynekologie, 55, 1990, č.10., S.768–.
 • ČEPICKÝ, P., Cibula, D., Dvořák, K., Dvořák, V., Hořejší, J., Košťál, M., Malík, V., Paseka, J., Rokyta, Z., Unzeitig, V., Uzel, R., Zeman, S., Živný, J.: Doporučení k předpisu kombinované perorální kontracepce (COC). Česká gynekologie, 65, 2000, č.4, S.279–282.
 • ČEPICKÝ, P., Dvořák, K., Dvořák, V., Hořejší, J., Koprnická, I., Koryntová, D., Rokyta, Z., Unzeitig, V., Uzel, R., Zeman, S., Živný, J.: Doporučení k předpisu gestagenní kontracepce. Česká gynekologie, 66, 2001, č.2, S.140–142.
 • ČEPICKÝ, P., Dvořák, K., Dvořák, V., Fanta, M., Hořejší, J., Líbalová, Z., Nový, J., Pečená, M., Raboch, J., Rotta, L., Roztočil, A., Živný, J.: Doporučení k diagnostice a terapii premenstruačního syndromu (PMS). Česká gynekologie, 66, 2001, č.3, S.189–190.
 • ČEPICKÝ, P., Dvořák, K., Dvořák, V., Fait, T., Holub, Z., Hořejší, J., Líbalová, Z., Lippert, P., Rokyta, Z., Skřivánek, A., Šráček, J., Unzeitig, V., Uzel, R., Živný, J.: Doporučení k předpisu nitroděložní kontracepce. Česká gynekologie, 66, 2001, č.3, S.202–208.
 • ČEPICKÝ, P., Cibula, D., Dvořák, K., Dvořák, V., Holub, Z., Hořejší, J., Kopecký, P., Rokyta, Z., Unzeitig, V., Uzel, R., Živný, J.: Doporučení k předpisu postkoitální kontracepce. Česká gynekologie, 66, 2001, č.5, S.381–382.
 • ČEPICKÝ, P., Cibula, D., Dvořák, K., Dvořák, V., Hořejší, J., Košťál, M., Malík, V., Paseka, J., Rokyta, Z., Unzeitig, V., Uzel, R., Zeman, S., Živný, J.: Doporučení k předpisu kombinované perorální kontracepce (COC). Moderní gynekologie a porodnictví, 10, 2001, č.1, S.204–208.
 • ČEPICKÝ, P., Dvořák, K., Dvořák, V., Hořejší, J., Koprnická, I., Koryntová, D., Rokyta, Z., Unzeitig, V., Uzel, R., Zeman, S., Živný, J.: Doporučení k předpisu gestagenní kontracepce. Modernígynekologie a porodnictví, 10, 2001, č.1, S.209–212.
 • ČEPICKÝ, P., Dvořák, K., Dvořák, V., Fait, T., Holub, Z., Hořejší, J., Líbalová, Z., Lippert, P., Rokyta, Z., Skřivánek, A., Šráček, J., Unzeitig, V., Uzel, R., Živný, J.: Doporučení k předpisu nitroděložní kontracepce. Moderní gynekologie a porodnictví, 10, 2001, č.1, S.219–221.
 • ČEPICKÝ, P., Cibula, D., Dvořák, K., Dvořák, V., Holub, Z., Hořejší, J., Kopecký, P., Rokyta, Z., Unzeitig, V., Uzel, R., Živný, J.: Doporučení k předpisu postkoitální kontracepce. Moderní gynekologie a porodnictví, 10, 2001, č.1, S.219–221.
 • ČEPICKÝ, P., Bouda, J., Černoch, J., Dvořák, K., Dvořák, V., Hlaváčková, O., Bholub, Z., Hořejší, J., Janků, P., Mišinger, I., Kužel, D., Rob, L., Stará, A., Unzeitig, V.: Doporučení k diagnostice a terapii vulvovaginitidy. Česká gynekologie, 67, 2002, č.2, S.97–100.
 • ČEPICKÝ, P., Dvořák, K., Dvořák, V., Fait, T., Feyerisl, J., Hlaváčková, O., Horský, J., Hořejší, J. Košťál, M., Mardešič, T., Podroužek, P., Roztočil, A., Ventruba, P., Živný, J.: Doporučení k diagnostice a terapii poruch menstruačního cyklu. Česká gynekologie, 67, 2002, č.3, S.168–171.
 • ČEPICKÝ, P., Daneš, J., Dvořák, V., Holub, Z., Kolařík, D., Kudela, M., Nový, J., Pavlišta, D., Strnad, P., Svoboda, B., Šafář, P., Vachoušek, J.: Doporučení k péči o prsy. Česká gynekologie, 67, 2002, č.4, S.220–221.
 • Martan, A., ČEPICKÝ, P., Dvořák, V., Feyereisl, J., Halaška, M. sen., Holub, Z., Huvar, T., Krahulec, P., Lippert, P., Mašata, J., Stará, A., Svoboda, B., Zmrhal, J.: Doporučení k diagnostice a terapii inkontinence moče u ženy. Česká gynekologie, 67, 2002, č.5, S.305–206.
 • ČEPICKÝ, P.: Doporučení k předpisu kontracepce. Praktický lékař, 82, 2002, č.4, S.208–210.
 • ČEPICKÝ, P., Burdová, M., Cibula, D., Donát, J., Dvořák, K., Fait, T., Fingerová, H., Hlaváčková, O., Matlochová, J., Rešlová, T., Zahrádková, J., Živný, J.: Doporučení k hormonální terapii a substituci perimenopauzy a postmenopauzy. Česká gynekologie, 68, 2003, č.2, S.125–127.
 • ČEPICKÝ, P., Burdová, M., Cibula, D., Donát, J., Dvořák, K., Fait, T., Fingerová, H., Hlaváčková, O., Matlochová, J., Rešlová, T., Zahrádková, J., Živný, J.: Doporučení k hormonální terapii a poruch menopauzy. Moderní gynekologie a porodnictví, 12, 2003, č.4, suppl., S.707–711.
 • ČEPICKÝ, P., Dvořák, K., Dvořák, V., Feyereisl, J., Halaška M. sen., Hlaváčková, O., Holub, Z., Líbalová, Z., Mašata, J., Rob, L., Rokyta, Z.: Doporučení k diagnostice a terapii pánevní zánětlivé nemoci (PID). Česká gynekologie, 69, 2004, č.6, S.517–518.
 • ČEPICKÝ, P.: Česká doporučení k předpisu antikoncepce a zdravotní kritéria k užívání antikoncepce WHO. Moderní gynekologie a porodnictví, 13, 2004, č.1, S.42–45.
 • ČEPICKÝ, P.: Postupy lege artis při předpisu gestagenní antikoncepce. Moderní gynekologie a porodnictví, 13, 2004, č.4, suppl.C, S.901–903.
 • ČEPICKÝ, P., Cibula, D., Dvořák, K., Dvořák, V., Hlaváčková, O., Košťál, M., Líbalová, Z., Makalová, D., Rokyta, Z., Unzeitig, V., Uzel, R., Živný, J.: Doporučení k předpisu kombinované hormonální kontracepce (CC). Aktualizace 2005. Česká gynekologie, 70, 2005, č.4, S.324–328.
 • ČEPICKÝ, P., Dvořák, K., Dvořák, V., Feyereisl, J., Halaška, M., Hlaváčková, O., Holub, Z., Janků, P., Kužel, D., Líbalová, Z., Mašata, J., Peschout, R., Rob, L., Stará, A., Unzeitig, V.: Doporučení k diagnostice a terapii vulvovaginitidy. Aktualizace 2005. Česká gynekologie, 70, 2005, č.2, S.14–15.
 • ČEPICKÝ, P.: Doporučení WHO k užívání kombinované hormonální antikoncepce. Moderní gynekologie a porodnictví, 14, 2005, č.1, suppl., S.11–26.
 • ČEPICKÝ, P., Červený, R., Froněk, B., Horáček, T., Konštacký, S., Kurzová, H., Maňas, O., Dvořák, V., Feyereisl, J., Hlaváčková, O., Líbalová, Z., Ventruba, P.: Význam gynekologické anamnézy pro praktického lékaře. Doporučený postup k získávání a hodnocení gynekologické anamnézy. Praktický lékař, 35, 2005, č.12, S.698–701.
 • ČEPICKÝ, P., Bendová, M., Burdová, M., Cibula, D., Dvořák, K., Dvořák, V., Fait, T., Feyereisl, J., Hlaváčková, O., Jeníček, J., Líbalová, Z., Rešlová, T., Strnad, P., Zharádková, J., Živný, J.: Doporučení k hormonální terapii a substituci perimenopauzy a postmenopauzy. Aktualizace 2005. Česká gynekologie, 71, 2006, č.2, S.150–152.
 • ČEPICKÝ, P., Cibula, D., Dvořák, V., Fait, T., Fanta, M., Koryntová, D., Košťál, M., Líbalová, Z., Rokyta, Z., Uzel, R.: Doporučení k předpisu gestagenní antikoncepce. Aktualizace 2006. Česká gynekologie, 71, 2006, č.5, S.426–427.
 • ČEPICKÝ, P., Cibula, D., Dvořák, K., Dvořák, V., Fait, T., Fanta, M., Líbalová, Z., Nový, J., Pečená, M., Raboch, J., Pastor, Z., Rotta, L., Roztočil, A., Živný, J.: Doporučení k diagnostice a terapii premenstruačního syndromu (PMS). Aktualizace 2006. Česká gynekologie, 71, 2006, č.5, S.428–429.
 • ČEPICKÝ, P., Cibula, D., Dvořk, V., Fait, T., Hlaváčková, O., Líbalová, Z., Košťál, M., Nový, J., Rokyta, Z., Unzeitig, V., Uzel, R.: Doporučení k předpisu nitroděložního systému s levonorgestrelem (LNG-IUS). Aktualizace 2006. Moderní gynekologie a porodnictví, 15, 2006, č.4, supp..B., nestr.
 • ČEPICKÝ, P., Cibula, D., Dvořák, V., Fait, T., Hlaváčková, O., Líbalová, Z., Košťál, M., Nový, J., Rokyta, Z., Unzeitig, V., Uzel, R.: Doporučení k předpisu nitroděložního systému s levonorgestrelem (LNG-IUS). Aktualizace 2006. Česká gynekologie, 72, 2007, č.2, S.149–150.
 • ČEPICKÝ, P., Unzeitig, V.: Doporučení k expresi plodu přidržením fundu. Moderní babictví, č.14, 2007, S.15–16.
 • ČEPICKÝ, P., Unzeitig, V.: Doporučení k expresi plodu přidržením fundu. Moderní gynekologie a porodnictví, 16, 2007, č.1, supplementum, S.262–263.
 • Líbalová, Z., ČEPICKÝ, P., Burdová, M., Dvořák, V., Fait, T., Feyereisl, J., Havránková, A., Hlaváčková, O., Horčička, L., Chmel, R., Jeníček, J., Košťál, M., Pastor, Z., Sláma, J.: Doporučený postup vaginální estrogenní terapie. Moderní gynekologie a porodnictví, 16, 2007, č.3, suppl.A, S.579–581.
 • Líbalová, Z., ČEPICKÝ, P., Burdová, M., Dvořák, V., Fait, T., Feyereisl, J., Havránková, A., Hlaváčková, O., Horčička, L., Chmel, R., Jeníček, J., Košťál, M., Pastor, Z., Sláma, J.: Doporučený postup vaginální estrogenní terapie. Česká gynekologie, 73, 2008, č.1, S.62–63.
 • Calda, P., ČEPICKÝ, P.: Jak postupovat v prevenci RhD aloimunizace v těhotenství. Aktuální gynekologie a porodnictví, 1, 2009, č.1, S.61–63.
 • Kovář, P., ČEPICKÝ, P., Dvořák, V.: Doporučený postup k vyšetřování obětí sexuální agrese při poskytování péče obětem znásilnění a sexuálního zneužívání. Česká gynekologie, 74, 2009, č.4, S.309–311.
 • ČEPICKÝ, P., Dvořák, K., Dvořák, V., Fanta, M., Hořejší, J., Líbalová, Z., Nový, J., Pečená, M., Raboch, J., Rotta, L., Roztočil, A., Živný, J.: Doporučení k diagnostice a terapii premenstruačního syndromu (PMS). Moderní gynekologie a porodnictví, 18, 2009, č.4, suppl.A, S.622–623.
 • Unzeitig, V., ČEPICKÝ, P., Dvořák, V., Fait, T., Hlaváčková, O., Křepelka, P., Kudělka, H., Makalová, D., Mulač, V., Novotná, M., Nový, J., Uzel, R.: Doporučení k předpisu kombinované hormonální antikoncepce. Česká gynekologie, 77, 2012, č.2, S.75–77.

Souborně referáty

 • ČEPICKÝ, P., Čepická, B.: Psychické změny v těhotenství. Moravsko-slezský referátový výběr z psychiatrie, 12, 1980, č.2, S.23–28.
 • ČEPICKÝ, P., Čížková, J., Koleilatová, A., Kobilková, J.: Problémy terapie ovariálního karcinomu. Československá gynekologie, 46, 1981, č.1, S.59–67.
 • ČEPICKÝ, P.: Minulost a přítomnost psychosomatické medicíny. Moravsko-slezský referátový výběr z psychiatrie, 15, 1983, č.3, S.64–74.
 • ČEPICKÝ, P.: Psychoprofylaktická příprava k porodu. Československá gynekologie, 49, 1984, č.2, S.119–124.
 • ČEPICKÝ, P., Koleilatová, A.: Psychosomatické komplikace antikoncepce. Československá gynekologie, 49, 1984, č.10, S.758–759.
 • ČEPICKÝ, P., Čepická, B.: Gynekologické události v životě ženy. In: Integratívna funkcia psychoterapie. Bratislava, Výskumný ústav detskej psychologie a patopsychologie 1984, S.17–20.
 • ČEPICKÝ, P.: Suprahypotalamická amenorea. Československá gynekologie, 50, 1985, č.2, S.133–143.
 • ČEPICKÝ, P., Ferenc, R.: Vliv alkoholu na hypotalamo-hypofýzo-ovariální osu. Československá gynekologie, 50, 1985, č.7, S.496–497.
 • ČEPICKÝ, P., Čepická, B.: Gynekologické události v životě ženy. Časopis lékařů českých, 125, 1986, č.4, S.97–99.
 • ČEPICKÝ, P.: Psychosomatické komplikace porodnických vyšetřovacích metod. Československá gynekologie, 51, 1986, č.4, S.286–288.
 • Podroužek, P., ČEPICKÝ, P.: Estrogeny v prostředí. Československá gynekologie, 51, 1986, č.6, S.449–453.
 • ČEPICKÝ, P.: Psychosomatická onemocnění v gynekologii. Novinky v medicině č.38. Praha, Avicenum, S.61–103.
 • ČEPICKÝ, P.: Kolpitis. Československá gynekologie, 52, 1987, č.7, S.508–519.
 • ČEPICKÝ, P.: Pelipatie. Československá gynekologie, 53, 1988, č.7, S.556–560.
 • Lomíčková, T., ČEPICKÝ, P.: Jaký je současný názor na indikace císařského řezu? Československá gynekologie, 54, 1989, č.8, S.604–628.
 • Lomíčková, T., ČEPICKÝ, P.: Indikace císařského řezu u nezralých plodů. Československá gynekologie, 54, 1989, č.9, S.693–696.
 • Podroužek, P., ČEPICKÝ, P.: Autotransfúze. Československá gynekologie, 54, 1989, č.9, S.705–708.
 • ČEPICKÝ, P.: Psychologické aspekty těhotenství, porodu a šestinedělí. In: Problémy žen při naplňování životních rolí a možnosti jejich řešení. Kroměříž, Psychiatrická léčebna 199, S.51–65.
 • ČEPICKÝ, P.: Rehabilitační léčba ženské neplodnosti podle Čecha a Mojžíšové. Československá gynekologie, 55, 1990, č.4, S.285–291.
 • Uzel, R., ČEPICKÝ, P., Podroužek, P.: Afrodisiaka v gynekologii. Československá gynekologie, 55, 1990, č.7, S.525–530.
 • ČEPICKÝ, P.: Antikoncepce. Succus, 5, 1990, č.1, S.3–16.
 • Podroužek, P., ČEPICKÝ, P., Uzel, R., Nejedlý, B.: Vztahy mezi výživou ve státech s vysokou životní úrovní a některými typy onemocnění – hormonální a biochemické mechanismy. Československá gynekologie, 57, 1992, č.5, S.234–239.
 • ČEPICKÝ, P., Dudová, S.: Práva plodu a těhotné ženy. Sestra, 2, 1993, č.3, příloha, S.20–21.
 • ČEPICKÝ, P.: Psychologické důsledky interrupce. Moderní gynekologie a porodnictví, 3, 1993, č.1, S.5–23.
 • ČEPICKÝ, P.: Prolaktin. Moderní gynekologie a porodnictví, 3, 1993, č.1, S.143–163.
 • ČEPICKÝ, P.: Léčba ženské neplodnosti slatinnými tampóny podle Černého. Literární přehled. Moderní gynekologie a porodnictví, 3,1993, č.2, S.183–195.
 • ČEPICKÝ, P.: České a slovenské porodnické tisky vydané před vznikem ČSR. Moderní gynekologie a porodnictví, 3, 1993, č.4, S.430–441.
 • ČEPICKÝ, P.: Etické problémy v porodnictví. Moderní gynekologie a porodnictví, 4, 1994, č.1, S.71–81.
 • ČEPICKÝ, P., Černá, M.: Porod ve vodě. Moderní gynekologie a porodnictví, 4,1994, č.4, S.427–431.
 • ČEPICKÝ, P.: Psychologie klimakteria. Moderní gynekologie a porodnictví, 5, 1995, č.1, S.24–32.
 • ČEPICKÝ, P.: Antikoncepce v klimakteriu. Moderní gynekologie a porodnictví, 5, 1995, č.1, S.83–84.
 • ČEPICKÝ, P.: Terapie klimakterických potíží u žen s kontraindikacemi steroidů. Moderní gynekologie a porodnictví, 5, 1995, č.1, S.107–108.
 • ČEPICKÝ, P.: Etické problémy ve vztazích matky a plodu. Praktický lékař, 75, 1995, č.3, S.134–.
 • ČEPICKÝ, P.: Antikoncepce. Praktický lékař, 75, 1995, č.6, S.252–255.
 • ČEPICKÝ, P.: Málo známé, špatně definované a nejisté vulvovaginitidy a „vulvovaginitidy“. Moderní gynekologie a porodnictví, 6, 1996, č.2, S.211–218.
 • ČEPICKÝ, P.: Predikce preeklampsie. Moderní gynekologie a porodnictví, 6, 1996–1997, č.3, S.281–290.
 • Černá, M., ČEPICKÝ, P.: Kojení VII. Mastitis puerperalis. Moderní gynekologie a porodnictví, ž, 1996–1997, č.3, S.295–300.
 • ČEPICKÝ, P.: Klinické aspekty kombinované hormonální antikoncepce. Moderní gynekologie a porodnictví, 6, 1996–1997, č.4, S.383–399.
 • Černá, M., ČEPICKÝ, P.: Mastitis puerperalis. Neonatologický zpravodaj, 6, 1996, č.4, S.285–289.
 • ČEPICKÝ, P.: Estrogeny a Alzheimerova nemoc. Moderní gynekologie a porodnictví, 7, 1997–1998, č.1, S.42–45.
 • Líbalová, Z., ČEPICKÝ, P.: Anovulační sterilita. Moderní gynekologie a porodnictví, 7, 1997–1998, č.4, S.72–80.
 • ČEPICKÝ, P.: Klimakterium a hormonální substituce. Remedia populi, 2, 1998, č.5, S.13–19.
 • ČEPICKÝ, P.: Hormonální antikoncepce. Remedia populaci, 2, 1998, č.11, S.15–18.
 • ČEPICKÝ, P.: Hypofýzo-ovariální osa u obézních žen. Praktický lékař, 79, 1989, č.1, S.15–17.
 • ČEPICKÝ, P.: Psychoneuroendokrinologie prolaktinu. In: Psychosomatické aspekty gynekologie a porodnictví. Praha, Euroagentur 1999, S.40–43.
 • Podroužek, P., Feyereisl, J., ČEPICKÝ, P.: Ovlivnění laboratorních výsledků stresem a životním stylem. In: Psychosomatické aspekty gynekologie a porodnictví. Praha, Euroagentur 1999, S.260–261.
 • ČEPICKÝ, P.: Poznámky k terapii vulvovaginitid. Moderní gynekologie a porodnictví, 9, 2000, č.2, S.405–408.
 • ČEPICKÝ, P.: Hormonální terapie menstruačních poruch. Moderní gynekologie a porodnictví, 9, 2000, č.3, S.455–462.
 • ČEPICKÝ, P.: Kombinovaná hormonální kontracepce s extrémně nízkou dávkou estrogenu. Moderní gynekologie a porodnictví, 9, 2000, č.4, supplementum, S.719–721.
 • Kurzová, H., ČEPICKÝ, P.: Estrogeny a Alzheimerova nemoc. Bulletin Sdružení praktických lékařů ČR, 11, 2001, č.2, S.26–27.
 • Koyntová, D., ČEPICKÝ, P., Živný, J.: Depotní gestagenní kontracepce. Česká gynekologie, 66, 2001, č.23, S.202–208.
 • ČEPICKÝ, P., Dvořák, K., Holub, Z., Uzel, R.: Kombinovaná hormonální kontracepce s extrémně nízkou dávkou estrogenu (15 μg v jedné tabletě). Česká gynekologie, 66, 2001, č.4, S.297–299.
 • ČEPICKÝ, P., Holub, Z., Hořejší, J., Rokyta, Z., Uzel, R.: Postkoitální kontracepce. Česká gynekologie, 66, 2001, č.5, S.378–380.
 • ČEPICKÝ, P.: Poruchy menstruačního cyklu. Moderní gynekologie a porodnictví, 10, 2001, č.2, supplementum, S.247–269.
 • ČEPICKÝ, P.: Vulvovaginitis. Moderní gynekologie a porodnictví, 10, 2001, č.3, S.285–292.
 • Vondráček, L., ČEPICKÝ, P.: Porod doma z nemedicínského pohledu. Praktický lékař, 81, 2001, č.2, S.98–99.
 • ČEPICKÝ, P.: Problémy praktického lékaře v péči o těhotné. Bulletin Sdružení praktických lékařů, 12, 2002, č.7, S.32–41.
 • ČEPICKÝ, P.: Akutní gynekologické drobnosti. Moderní gynekologie a porodnictví, 11, 2002, č.1, S.48–51.
 • Koryntová, D., ČEPICKÝ, P.: Luteální insuficience a LUF. Moderní gynekologie a porodnictví, 11, 2002, č.4, S.521–533.
 • ČEPICKÝ, P.: Historie moderní hormonální antikoncepce. Gynekologie po promoci, speciální vydání, 2003, S.3–5.
 • ČEPICKÝ, P.: Psychofarmaka v těhotenství. Psychiatrie, 6, 2002, suppl.2, S.33–36.
 • ČEPICKÝ, P.: Nitroděložní a gestagenní antikoncepce. Moderní babictví, 1, 2003, S.3–5.
 • ČEPICKÝ, P.: Perimenopauza. Moderní babictví, 2, 2003, S.3–6.
 • ČEPICKÝ, P.: Vulvovaginální mykóza. Moderní babictví, 2, 2003, S.13–15.
 • ČEPICKÝ, P., Urbánek, V.: Organické příčiny sexuálních dysfunkcí u žen. Moderní gynekologie a porodnictví, 12, 2003, č.1, S.158–162.
 • ČEPICKÝ, P.: Klady a zápory Mireny. Moderní gynekologie a porodnictví, 12, 2003, č.1, suppl.A, S.167–171.
 • Koucký, M., ČEPICKÝ, P.: Farmakoterapie v těhotenství. Moderní gynekologie a porodnictví, 12, 2003, č.2, S.278–284.
 • ČEPICKÝ, P.: Autonomie ženy v prenatální péči. Moderní gynekologie a porodnictví, 12, 2003, č.2, S.314–317.
 • ČEPICKÝ, P., Líbalová, Z.: Implanon a kostní denzita. Implanon a kojení. Moderní gynekologie a porodnictví, 12, 2003, č.2, suppl., S.371–372.
 • ČEPICKÝ, P.: Praescriptiones magistrales v gynekologii. Moderní gynekologii a porodnictví, 12, 2003, č.3, S.483–488.
 • ČEPICKÝ, P., Líbalová, Z.: Klíč k racionální diagnostice a terapii menstruačních poruch. Moderní gynekologie a porodnictví, 12, 2003, č.3, S.489–495.
 • ČEPICKÝ, P.: Vulvovaginitidy. Moderní gynekologie a porodnictví, 12, 2003, č.2, suppl., S.559–563.
 • ČEPICKÝ, P.: Gynekologická anamnéza v ordinaci všeobecného lékaře. Praktický lékař, 83, 2003, č.5, S.278–280.
 • ČEPICKÝ, P.: Dnešní pohled na hormonální substituci postmenopauzy. Bulletin Sdružení praktických lékařů Ř, 14, 2004, č.4, S.34–39.
 • ČEPICKÝ, P.: Historie antikoncepce. Moderní babictví, 3, 2004, S.48–50.
 • ČEPICKÝ, P.: Nitroděložní tělísko s levonorgestrelem. Moderní babictví, 4, 2004, S.22–23.
 • ČEPICKÝ, P.: Chronické a recidivující vulvovaginitidy. Moderní babictví, 4, 2004, S.34–38.
 • ČEPICKÝ, P.: Antikoncepce. Moderní gynekologie a porodnictví, 13, 2004, č.4, S.584–642.
 • Líbalová, Z., ČEPICKÝ, P.: Atrofická vaginitis. Moderní gynekologie a porodnictví, 13, 2004, č.4, suppl.A, S.746–751.
 • ČEPICKÝ, P., Stolínová, J.: Postup lege artis a jeho hranice. Moderní gynekologie a porodnictví, 13, 2004, č.4, suppl.C, S.794–799.
 • ČEPICKÝ, P.: Chronické a recidivující vulvovaginitidy. Praktická gynekologie, 2004, č.2, S.8–9.
 • ČEPICKÝ, P.: Hormonální antikoncepce. Remedia, 14, 2004, č.3, S.285–291.
 • ČEPICKÝ, P., Líbalová, Z.: Pracovní neschopnost v gynekologii a porodnictví. Moderní babictví, č.8, 2005, S.33–38.
 • ČEPICKÝ, P.: Sexuální hormony a ženská sexualita. Moderní gynekologie a porodnictví, 14, 2005, č.1, S.23–27.
 • ČEPICKÝ, P.: Diferenciální diagnostika vulvovaginitid a postu při recidivujících vulvovaginitidách. Moderní gynekologie a porodnictví, 14, 2005, č.2, S.223–230.
 • ČEPICKÝ, P.: Herpes genitalis. Moderní gynekologie a porodnictví, 14, 2005, č.2, S.238–242.
 • ČEPICKÝ, P.: Gestagenní antikoncepce. Moderní gynekologie a porodnictví, 14, 2005, č.2, suppl., S.316–319.
 • Dvořák, V., ČEPICKÝ, P., Ondruš, J., Líbalová, Z.: Onkologická prevence v gynekologii. Moderní gynekologie a porodnictví, 14, 2005, č.4, S.502–510.
 • Líbalová, Z., ČEPICKÝ, P.: Vulvovaginiis. Moderní gynekologie a porodnictví, 14, 2005, č.4, S.502–510.
 • Líbalová, Z., ČEPICKÝ, P.: Poruchy menstruačního cyklu v gynekologické ambulanci. Moderní gynekologie a porodnictví, 14, 2005, č.4, S.511–519.
 • ČEPICKÝ, P., Líbalová, Z.: Pánevní bolest gynekologického původu. Moderní gynekologie a porodnictví, 14, 2005, č.4, S.511–519.
 • ČEPICKÝ, P., Líbalová, Z.: Chyby v předpisu antikoncepce. Moderní gynekologie a porodnictví, 14, 2005, č.4, S.571–574.
 • ČEPICKÝ, P., Líbalová, Z.: Pracovní neschopnost v gynekologii a porodnictví. Moderní gynekologie a porodnictví, 14, 2005, č.4, S.575–580.
 • ČEPICKÝ, P., Líbalová, Z.: Indikace hospitalizace v gynekologii. Moderní gynekologie a porodnictví, 14, 2005, č.4, S.581–585.
 • ČEPICKÝ, P., Mareček, Z.: Interní aspekty hormonální antikoncepce. Praktický lékař, 85, 2005, D.10, S.544–549.
 • ČEPICKÝ, P., Unzeitig, V.: Exprese plodu přidržením fundu. Česká gynekologie, 71, 2006, č.5, S.425–.
 • ČEPICKÝ, P.: Gestagenní antikoncepce. Moderní gynekologie a porodnictví, 15, 2006, č.1, S.125–126.
 • ČEPICKÝ, P., Líbalová, Z.: Postavení drospirenonu v hormonální antikoncepci a hormonální substituci. Moderní gynekologie a porodnictví, 15, 2006, č.1, suppl., S.179–183.
 • ČEPICKÝ, P., Líbalová, Z.: Ulcus molle, granuloma inguinale, lymphogranuloma venereum. Moderní gynekologie a porodnictví, 15, 2006, č.3, S.360–365.
 • ČEPICKÝ, P., Líbalová, Z.: Genitální herpes. Moderní gynekologie a porodnictví, 15, 2006, č.3, S.403–405.
 • Líbalová, Z., ČEPICKÝ, P.: Trichomoniáza. Moderní gynekologie a porodnictí, 15, 2006, č.3, S.411–413.
 • ČEPICKÝ, P., Líbalová, Z.: Pohlavní přenos vulvovaginitid. Moderní gynekologie a porodnictví, 15, 2006, č.3, S.420–423.
 • ČEPICKÝ, P., Líbalová, Z.: Historie vedení porodu. Moderní gynekologie a porodnictví, 15, 2006, č.4, S.460–470.
 • ČEPICKÝ, P., Líbalová, Z.: Mechanismus porodu hlavičkou. Moderní gynekologie a porodnictví, 15, 2006, č.4, S.471–478.
 • ČEPICKÝ, P., Líbalová, Z.: Léky v těhotenství. Bulletin Sdružení praktických lékař ČR? 17, 2007, č.6, S.37–39.
 • ČEPICKÝ, P., Líbalová, Z.: Psychologické aspekty spontánního potratu. Gynekológia pre prax, 2, 2007, č.2, S.101–102.
 • ČEPICKÝ, P., Líbalová, Z.: Mechanismus porodu hlavičkou. Moderní babictví, č.13, 2007, S.7–14.
 • ČEPICKÝ, P.: Historie vedení porodu. Moderní babictví, č.14, 2007, S.3–14.
 • ČEPICKÝ, P., Líbalová, Z.: Gynekologická pánevní bolest. Moderní babictví, č.14, 2007, S.34–42.
 • ČEPICKÝ, P., Unzeitig, V.: Exprese plodu. Moderní gynekologie a porodnictví, 16, 2007, č.1, S.63–66.
 • ČEPICKÝ, P.: Průšvihy při porodu. Moderní gynekologie a porodnictví, 16, 2007, č.1, S.101–110.
 • ČEPICKÝ, P., Líbalová, Z.: „Menstruační“ bagately. Moderní gynekologie a porodnictví, 16, 2007, č.2, S.268–275.
 • ČEPICKÝ, P., Líbalová, Z.: Neurčité bolesti v podbřišku. Moderní gynekologie a porodnictví, 16, 2007, č.2, S.303–306.
 • Líbalová, Z., ČEPICKÝ, P.: Poporodní blues. Moderní gynekologie a porodnictví, 16, 2007, č.2, S.368–368.
 • ČEPICKÝ, P., Líbalová, Z.: Neurčité bolesti v podbřišku. Bulletin Sdružení praktických lékařů, 18, 2008, č.1, S.8–11.
 • ČEPICKÝ, P., Líbalová, Z.: Menstruační bagately. Bulletin Sdružení praktických lékařů, 18, 2008, č.3, S.14–17.
 • ČEPICKÝ, P., Líbalová, Z.: Psychologie císařského řezu. Moderní gynekologie a porodnictví, 17, 2008, č.1, S.79–84.
 • Líbalová, Z., ČEPICKÝ, P.: Vulvovaginitis. Moderní gynekologie a porodnictví, 17, 2008, č.1, suppl., S.139–145.
 • ČEPICKÝ, P., Líbalová, Z.: Přípravky k lokální terapii vulvovaginitid. Moderní gynekologie a porodnictví, 17, 2008, č.1, suppl., S.146–155.
 • ČEPICKÝ, P., Líbalová, Z.: Vaginální aplikace vitaminu C v léčbě vaginitidy. Moderní gynekologie a porodnictví, 17, 2008, č.1, suppl., S.156–157.
 • ČEPICKÝ, P., Líbalová, Z.: Diferenciální diagnostika sekundární amenorey. Moderní gynekologie a porodnictví, 17, 2008, č.4, S.388–394.
 • ČEPICKÝ, P., Líbalová, Z.: Diferenciální diagnostika pánevní bolesti u žen. Moderní gynekologie a porodnictví, 17, 2008, č.4, S.395–402.
 • Líbalová, Z., ČEPICKÝ, P.: Diferenciální diagnostika vulvovaginitid. Moderní gynekologie a porodnictví, 17, 2008, č.1, S.451–456.
 • ČEPICKÝ, P., Líbalová, Z.: Antikoncepce a nemocná žena. Moderní gynekologie a porodnictví, 18, 2009, č.1, S.27–39.
 • ČEPICKÝ, P.: Exprese plodu přidržením fundu děložního. Moderní gynekologie a porodnictví, 18, 2009, č.3, S.344–346.
 • ČEPICKÝ, P.: Právní a psychologické aspekty extrakčních porodnických operací. Moderní gynekologie a porodnictví, 18, 2009, č.3, S.347–351.
 • ČEPICKÝ, P.: Qlaira – nová generace kombinované hormonální antikoncepce. Moderní gynekologie a porodnictví, 8, 2009, č.4, suppl.A, S.367–368.
 • ČEPICKÝ, P.: Nehormonální příčiny poruch menstruačního cyklu. Moderní gynekologie a porodnictví, 19, 2010, č.2, S.170–173.
 • ČEPICKÝ, P., Čepická Líbalová, Z.: Diferenciální diagnostika akutní pánevní bolesti. Moderní gynekologie a porodnictví, 19, 2010, č.4, S.370–378.
 • ČEPICKÝ, P.: Bolest spojená s menstruačním cyklem. Moderní gynekologie a porodnictví, 19, 2010, č.4, S.387–388.
 • ČEPICK, P. a spolupracovníci: Pelipatie. Chronická pánevní bolest bez organické patologie. Moderní gynekologie a porodnictví, 19, 2010, č.4, S.407–414.
 • ČEPICKÝ, P.: Bolest při souloži. Moderní gynekologie a porodnictví, 19, 2010, č.4, S.421–425.
 • ČEPICKÝ, P.: Etické problémy v managementu předčasného porodu. Moderní gynekologie a porodnictví, 20, 2011, č.3, S.332–335.
 • ČEPICKÝ, P., Víchová, M.: Nemoci dýchacího systému v těhotenství. Moderní gynekologie a porodnictví, 21, 2012, č.3, S.275–280.

Původní práce

 • ČEPICKÝ, P., Rašovská, A., Novotná, D.: Cytogenetické vyšetření rizikových dětí. In: Sborník prací celostátního kola SVK. Hradec Králové, VLVDÚ JEP 1972, S.230–235.
 • ČEPICKÝ, P., Čepická, B., Trnka, V.: Seberealizace a patologie časného těhotenství. Československá gynekologie, 44, 1979, č.3, S.194–197.
 • Zikmund, J., ČEPICKÝ, P.: Mortalita a morbidita dětí po porodu koncem pánevním. Sborník lékařský, 83, 1981, č.11–12, S.342–353.
 • Novotná, J., ČEPICKÝ, P., Kobilková, J., Kuťák, Z., Laurová, L., Tučková, H.: Adaptace žen na onemocnění gynekologickým karcinomem. Československá gynekologie, 48, 183, č.8, S.581–583.
 • ČEPICKÝ, P., Ženatý, J., Kobilková, J., Bak, V., Leš, I.: Ukazatele emočního prožívání v Rorschachově testu u žen s pánevními bolestmi bez organického patologického nálezu. Sborník lékařský, 85, 1983, č.6, S.187–192.
 • Novotná, J., Freitag, P., Kobilková, J., ČEPICKÝ, P., Laurová, L.: UTZ a počítačová tomografie – kontrolní metody léčení Platidiamem. Československá gynekologie, 49, 1984, č.7, S.520–521.
 • ČEPICKÝ, P., Čepická, B.: Placebová technika porodnické psychoprofylaxe. Československá gynekologie, 49, 1984, č.7, S.520–521.
 • ČEPICKÝ, P., Ludvíková, K., Mellanová, A.: Současný stav porodnické psychoprofylaxe v Praze I. Způsob provádění přípravy. Československá gynekologie, 49, 1984, č.8, S.568–572.
 • ČEPICKÝ, P., Ludvíková, K., Mellanová, A.: Současný stav porodnické psychoprofylaxe v Praze II. Účinek přípravy. Československá gynekologie, 49, 1984, č.9, S.644–647.
 • ČEPICKÝ, P., Vladyka, V., Čížková, J.: Coagulation of the basolateral amygdala and the intermediate part of gyrus hippocampi does not influence the menstruation cycle in women. Activitas Nervosa Superior, 27, 1985, č.2, S.147–149.
 • ČEPICKÝ, P., Čížková, J., Fusek, I.: The menstruation ccle in women following surgery rof intracranial tumours. Activitas Nervosa Superior, 28, 1986, č.4, S.270–272.
 • ČEPICKÝ, P., Burdová, I., Sulková, S., Roth, Z., Štroufová, A.: Psychologické a fyziologické faktory v etiologii hyperprolaktinemických poruch menstruačního cyklu u žen v pravidelném hemodialyzačním programu. Československá gynekologie, 51, 1986, č.4, S.251–257.
 • ČEPICKÝ, P., Čížková, J.: Poruchy menstruačního cyklu u žen po nástupu do vojenského učiliště. Československá gynekologie, 51, 1986, č.5, S.324–327.
 • ČEPICKÝ, P., Štroufová, A., Růžičková, L.: Hypofýzo-ovariální osa u těžké mentální retardace. Československá gynekologie, 51, 1986, č.6, S.407–410.
 • Jindrová, Z., ČEPICKÝ, P., Urban, E., Bauerová, M.: Psychologické následky hysterektomie. Československá gynekologie, 51, 1986, č.6, S.415–419.
 • ČEPICKÝ, P., Zichová, M., Velebil, P., Mandys, F.: Hladiny sérového 3,5-adenozin monofosfátu (cAMP) v pupečníkové a mateřské krvi. Československá gynekologie, 51, 1986, č.10, S.769–771.
 • ČEPICKÝ, P., Mandys, F.: Spokojenost matek s porodnickou péčí a jejich postoje k fetálnímu monitorování a typu oddělení šestinedělí (společně s dítětem nebo odděleně od dítěte). Československá gynekologie, 52, 1987, č.6, S.449–453.
 • ČEPICKÝ, P., Mandys, F., Štroufová, A., Bielak, Š., Čížková, J.: Poruchy menstruačního cyklu žen po nástupu do vojenského učiliště. II. FSH, LH, prolaktin a psychický stres za dva týdny po nástupu do učiliště. Československá gynekologie, 52, 1987, č.8, S.599–603.
 • Weiss, P., ČEPICKÝ, P., Mandys, F., Hubálek, S.: Změny vzrušivých podnětů v souvislosti s věkem u žen. In: Sborník prací přednesených na celostátní vědecko-pracovní schůzi České sexuologické společnosti 12.–13. března 87. Ústí nad Labem, Dům kultury ROH 1987,nestr.
 • Weiss, P., ČEPICKÝ, P., Mandys, F., Hubálek, S.: Změny vzrušivých podnětů v souvislosti s věkem u žen. Československá gynekologie, 53, 1988, č.3, S.199–203.
 • ČEPICKÝ, P., Buček, S., Königová, R.: Kritické popáleninové trauma v těhotenství. Československá gynekologie, 53, 1988, č.9, S.664–666.
 • ČEPICKÝ, P., Kravka, A., Mandys, F.: Postoje žen k plánovanému rodičovství a antikoncepci. Československá gynekologie, 53, 1988, č.10, S.749–755.
 • ČEPICKÝ, P., Zeman, Z., Štembera, Z., Lomíčková, T., Mandys, F.: Kdy můžeme přihlédnout k přání ženy ukončit porod císařským řezem? In: Forenzná medicína v gynekológii a pôrodníctve. Bratislava, ÚNZ 1988, S.136–145.
 • ČEPICKÝ, P., Kurylová, B., Rohlíček, J., Uher, J., Divila, F., Presl, J., Dvořák, K.: Srovnání výsledků psychologického vyšetření u idiopatické, endokrinní a tubární sterility. In: Sterilita endokrinního původu. Infertilita. Brno, KÚNZ 1988, S.38–42.
 • ČEPICKÝ, P., Kravka, A., Mandys, F.: Postoje gynekologů k plánovanému rodičovství a antikoncepci. Československá gynekologie, 54, 1989, č.2, S.132–143.
 • ČEPICKÝ, P., Mandys, F.: Dotazník spokojenosti rodiček a operetek. Československá gynekologie, 54, 1989, č.3, S.218–221.
 • Vido, I., ČEPICKÝ, P.: Farmakologická zástava laktace. Srovnání deprenonu, lisuridu, terguridu a mestranolu. Československá gynekologie, 54, 1989, č.9, S.654–661.
 • ČEPICKÝ, P., Mandys, F.: Reproductive outcome in women, who lost thein husband in the course of pregnancy. European Journal of Obstetrics, Gynecology and Reproductive Medicine, 33, 1989, č.2, S.137–140.
 • Dudová, S., Hamplová, A., Urban, E., ČEPICKÝ, P., Pelikán, P.: Empirická sonda do poporodních stavů s použitím Lüscherova barvového testu. Československá gynekologie, 55, 1990, č.1, S.21–29.
 • ČEPICKÝ, P., Čížková, J., Štroufová, A., Mandys, F., Bielak, Š.: Poruchy menstruačního cyklu u žen po nástupu do vojenského učiliště. IV: FSH, LH, prolaktin, estradiol, progesteron a kortizol v prvním týdnu po nástupu do učliště. Československá gynekologie, 55, 1990, č.5, S.333–336.
 • Vido, I., ČEPICKÝ, P., Mardešič, T., Hanuš, J., Laitl, J.: Prevence pooperačních komplikací po hysterektomii metronidazolem. Československá gynekologie, 55, 1990, č.5, S.354–356.
 • ČEPICKÝ, P., Horská, S., Mandys, F.: Porody žen v individuální péči porodníka. Československá gynekologie, 55, 1990, č.7, S.519–520.
 • ČEPICKÝ, P., Zwinger, A., Týcová, H., Sosnová, K.: Terapie mykotické kolpitidy terkonazolem (Gyno-Terazol). Československá gynekologie, 55, 1990, č.8, S.588–590.
 • ČEPICKÝ, P., Buček, S., Königová, R., Štroufová, A., Uzel, R.: FSH, LH, prolaktin, estradiol a progesteron po popáleninovém traumatu u premnopauzálních a postmenopauzálních žen. Československá gynekologie, 55, 1990, č.9, S.641–644.
 • ČEPICKÝ, P., Štembera, Z., Zeman, Z., Lomíčková, T., Mandys, F.: When is it possible to meet the wish of a woman to terminate her labour by caesarean section. European Journal of Obstetrics, Gynecology and Reproductive Biology, 38, 1990, č.1, S.109–112.
 • Mardešič, T., ČEPICKÝ, P., Vido, I., Presl, J.: Conservative nonsurgical treatment of early detected tubal pregnancies with intra-amniotic methotrexate. Zentralblatt für Gynäkologie, 112, 1990, č.8, S.497–499.
 • Horská, S., Lomíčková, T., ČEPICKÝ, P.: Hodnocení akcelerace ozev plodu při intrauterinní hypoxii. Československá gynekologie, 56, 1991, č.2, S.105–108.
 • ČEPICKÝ, P., Pečená, M., Čepická, B., Jarolímek, M., Ferenc, R.: Hypnocontraception effectivity tested. Homeostasis in Health and Disease, 33, 1991, č.3, S.119–123.
 • ČEPICKÝ, P., Pilka, L., Pavelková, J., Sosnová, K.: Postoje členů České porodnické a gynekologické společnosti k interrupcím a interrupčnímu zákonu. Moderní gynekologie a porodnictví, 1, 1991, č.1, S.48–54.
 • ČEPICKÝ, P., Koleilatová, A.: Výsledky Cattelova osobnostního dotazníku 16 P.F. v těhotenství. Československá gynekologie, 57, 1992, č.9–10, S.489–492.
 • ČEPICKÝ, P., Sulková, S., Roth, Z., Štroufová, A., Burdová, I.: The correlation of serum prolactin level and psychic stress in women undergoing a chronic hemodialysis programme. Experimental and Clinical Endocrinology, 99, 1992, č.2, S.71–72.
 • ČEPICKÝ, P., Čížková, J., Roth, Z., Štroufová, A.: Změny hladin hormonů hypofýzo-ovariální osy v prvních dnech po operacích centrálního nervového systému. Česko-slovenská gynekologie, 57, 1993, č.6, S.395–396.
 • Peňázová, J., ČEPICKÝ, P., Pečená, M., Benešová, O.: Emotional condition of pregnant women in the course of amniocentesis. The International Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine, 5, 1991, č.1, S.33–38.
 • ČEPICKÝ, P., Dudová, S., Mandys, F., Kovařík, J., Lomíčková, T.: Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) in third trimestr of physiological pregnancy. The International Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine, 5, 1993, č.3, S.311–316.
 • ČEPICKÝ, P., Pečená, M., Roth, Z., Štroufová, A., Sosnová, K.: A successful inducement of prolactin secretion and an unsuccessful attempt to influence the luteinizing hormone secretion by a hypnotic suggestion of breastfeeding. The International Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine, 7, 1995, č.3, S.303–307.
 • ČEPICKÝ, P., Mandys, F., Hlavička, L., Sosnová, K.: Absence of menstrual cycle synchronization in mentoly affected women living in a social welfare institute. Homeostasis in Health and Disease, 37, 1996, č.6, S.249–252.
 • ČEPICKÝ, P., Roth, Z., Sosnová, K.: Occurence of preeclampsia. Protective influence from previous pregnancy terminated by abortion and absence of the protective influence preconceptional exposition to partner’s sperm. The International Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine, 9, 997, č.2, S.197–201.
 • Váchová, D., Líbalová, Z., Martan, A., Rybáková, P., ČEPICKÝ, P.: Psychologické aspekty gynekologických operací. In: Psychosomatické aspekty gynekologie a porodnictví. Praha, Euroagentur 1999, S.40–43.
 • Černá, M., ČEPICKÝ, P., Plavka, R., Hájek, Z., Živný, J.: Jak jsme nezavedli domácí poporodní péči (tzv. „ambulantní porod“). In: Psychosomatické aspekty gynekologie a porodnictví. Praha, Euroagentur 1999, S.187–189.
 • Eretová, V., Fait, T., Mára, M., Jančárková, N., Dudová, S., ČEPICKÝ, P.: Psychogické problémy v šestinedělí po operačních porodech. In: Psychosomatické aspekty gynekologie a porodnictví. Praha, Euroagentur 1999, S.189–.
 • Lomíčková, T., ČEPICKÝ, P., Štembera, Z.: Postoje porodníků k ženám žádajícím ukončení těhotenství císařským řezem. In: Psychosomatické aspekty gynekologie a porodnictví. Praha, Euroagentur 1999, S.190–196.
 • Koryntová, D., Síbrtová, K., Kloučková, E., ČEPICKÝ, P., Řežábek, K., Živný, J.: Úzkost a deprese před in vitro fertilizací – muži a ženy reagují různě podle příčiny neplodnosti. Česká gynekologie, 66, 2001, č.1, S.47–51.
 • ČEPICKÝ, P.: Pětileté zkušenosti s antikoncepčními subkutánními implantáty norgestrelu (Norplant). Česká gynekologie, 66, 2001, č.2, S.117–119.
 • Líbalová, Z., Feyereisl, J., Martan, A., ČEPICKÝ, P., Halaška, M., Krofta, L., Váchová, D., Balcarová, J., Pečená, M.: Psychologie inkontinence moče I. Srovnání žen s urgentní a stresovou inkontinencí před zahájením terapie. Česká gynekologie, 66, 2001, č.3, S.171–174.
 • Váchová, D., Martan, A., Líbalová, Z., ČEPICKÝ, P.: Psychologické aspekty gynekologických operací. Česká gynekologie, 66, 2001, č.4, S.254–258.
 • Koryntová, D., Síbrtová, K., Kloučková, E., ČEPICKÝ, P., Řežábek, K., Živný, J.: Vliv psychologických faktorů na úspěšnost in vitro fertilizace (IVF). Česká gynekologie, 66, 2001, č.4, S.264–269.
 • ČEPICKÝ, P., Malina, J., Kuželová, M.: Terapie anaerobní vaginitis a klinicky nejasných příčin vulvovaginálního diskomfortu. Česká gynekologie, 68, 2003, č.6, S.439–442.
 • ČEPICKÝ, P., Líbalová, Z.: Postoje žen ke kombinované hormonální kontracepci. Moderní gynekologie a porodnictví, 12, 2003, č.1, suppl.B, S.191–208.
 • ČEPICKÝ, P.: Poregistrační hodnocení transdermální antikoncepčního systému EVRA: snášenlivost a zkušenosti uživatelek. Moderní gynekologie a porodnictví, 13, 2004, č.2, suppl., S.339–353.
 • ČEPICKÝ, P., Malina, J., Líbalová, Z., Kuželová, M.: „Smíšené“ a „nezařaditelné“ vulvovaginitidy. Diagnostika a terapie vaginální aplikací nystatinu + nifuratelu. Česká gynekologie, 70, 2005, č.3, S.232–237.
 • ČEPICKÝ, P., Líbalová, Z.: Spokojenost žen s COC a s HRT obsahující drospirenon. Moderní gynekologie a porodnictví, 5, 2006, č.1, suppl., S.198–202.
 • Líbalová, Z., Malina, J., ČEPICKÝ, P., Stanslický, S., Kuželová, M., Medalová, Z., Sosnová, K.: Vulvovaginitidy. Výskyt a význam smíšených a „nezařaditelných“ obrazů. Česká gynekologie, 72, 2007, č.1, S.32–37.

Kazuistiky

 • ČEPICKÝ, P.: Syndrom pánevní bolesti jako psychosomatické onemocnění. Praktický lékař, 62, 1982, č.5, S.173–.
 • Cindr, J., ČEPICKÝ, P.: Torze dělohy následovaná děložní inverzí během císařského řezu. Československá gynekologie, 54, 1989, č.9, S.690–692.
 • ČEPICKÝ, P., Podroužek, P., Štroufová, A.: Can a troublesome venepuncture cause an artificial hyperprolactinemia? Turkish Journal of Medicinal and Biological Research, 1, 1990, č.2, S.87–88.
 • ČEPICKÝ, P., Feyereislová, A.: Haemoperitoneum due to rupture of an ovarian endometritid cyst as a first symptom of acute leukaemia. Acta Clinica Belgica, 46, 1991, č.1, S.28–29.
 • Vido, I., ČEPICKÝ, P.: Karcinom Bartholinovy žlázy. Moderní gynekologie a porodnictví, 1, 1991, č.1, S.60–62.
 • ČEPICKÝ, P., Pečená, M., Sosnová, K.: Psychogenní menoragie. Praktický lékař, 74, 1994, č.10, S.472–473.
 • ČEPICKÝ, P.: Jak blokovat menstruaci u těžce psychomotoricky retardované dívky v pubertě? Kazuistika k diskusi. Česká gynekologie, 72, 2007, č.4, S.318–.
 • ČEPICKÝ, P.: Horečka omladnic jako příčina úmrtí v šestinedělí. Gynekolog, 21, 2012, č.2, S.75–77.

Diskuse

 • ČEPICKÝ, P., Ženatý, J.: Rorschachův test u gynekologických pacientek. Poznámka k pracím M. Linhardtové. Československá gynekologie, 49, 1984, č.8, S.604–605.
 • ČEPICKÝ, P.: Odpověď na diskusní příspěvek M. Dostál: Psychosomatika ano či ne? Praktický lékař, 64, 1984, č.9, S.350–351.
 • ČEPICKÝ, P., Ludvíková, K.: Odpověď a vysvětlení prof. MUDr. J. Kobilkové, DrSc. a malá poznámka M. Pečené. Československá gynekologie, 50, 1985, č.7, S.496–497.
 • Ferenc, R., ČEPICKÝ, P.: Ještě jednou k vlivu alkoholu na plod. Československá gynekologie, 51, 1986, č.6, S.457–.
 • ČEPICKY, P.: Příspěvek k diskusi o sdělování diagnózy pacientkám se zhoubnými nádory. Československá gynekologie, 53, 1988, č.2, S.119–121.
 • ČEPICKÝ, P.: Jak dál v porodnické analgezii. Československá gynekologie, 53, 1988, č.5, S.396–399.
 • ČEPICKÝ, P.: Co se nám nedaří v gynekologicko-porodnické psychosomatice. Československá gynekologie, 54, 1989, č.1, S.17–.
 • Uzel, R., Bendová, M., ČEPICKÝ, P., Chvála, V., Koťátková, I., Pečená, M.: Quo usque tandem? (Pokus o ukončení diskuse o přítomnosti otce u porodu). Československá gynekologie, 54, 1089, č.5, S.375–378.
 • Vízek, K., ČEPICKÝ, P., Lomíčková, T.: Je kojení a výživa mateřským mlékem vždy optimální? Československá gynekologie, 54, 1989, č.6, S.469–472.
 • ČEPICKÝ, P.: In: Žena – matka. In: Problémy žen při naplňování životních rolí a možnosti jejich řešení. Kroměříž, Psychiatrická léčebna 1989, S.92–93.
 • ČEPICKÝ, P.: In: Žena jako životní a sexuální partnerka. In: Problémy žen při naplňování životních rolí a možnosti jejich řešení. Kroměříž, Psychiatrická léčebna 1989, S.247–.
 • Vízek, K., ČEPICKÝ, P., Lomíčková, T.: Odpovědi Dr. J. Vocelovi. Československá gynekologie, 55, 1990, č.6, S.455–.
 • ČEPICKÝ, P.: Možnosti a úkoly České porodnické a gynekologické společnosti z pohledu současného vědeckého sekretáře. Československá gynekologie, 56, 1991, č.3, S.187–188.
 • ČEPICKÝ, P., Pavelková, J.: Jací jsou členové České porodnické a gynekologické společnosti. Československá gynekologie, 56, 1991, č.5–6, S.379–380.
 • ČEPICKÝ, P., Pečená, M., Čepická, B., Jarolímek, M., Ferenc, R.: Concerning the scientific verification of the effectivity of hypnocontraception. Homeostasis in Health and Disease, 33, 1991, č.3, S.125–.
 • ČEPICKÝ, P.: Bartholinova žláza. Moderní gynekologie a porodnictví, 2, 1991, č.2, S.142–.
 • ČEPICKÝ, P.: In: Ještě jednou k transfúzím krve u Svědků Jehovových. Moderní gynekologie a porodnictví, 2, 1992, č.3, S.353–.
 • ČEPICKÝ, P.: Diskusní příspěvek k práci „Osobnostné zmeny u žien po UPT“ K. Majerčákové aj. Filického. Česko-slovenská gynekologie, 57, 1993, č.1, S.45–47.
 • ČEPICKÝ, P.: Anonymní porod. Moderní gynekologie a porodnictví, 3, 1993, č.1, S.104–110.
 • ČEPICKÝ, P.: In: Korespondence Centrální etické komise Ministerstva zdravotnictví ČR a Čestné rady Okresního sdružení lékařské komory v Litoměřicích. Moderní gynekologie a porodnictví, 3, 1993, č.2, S.220–222.
 • ČEPICKÝ, P.: Diskusní příspěvek k příběhu Pia fraus? publikovanému ve 4. a 5. čísle Praktického lékaře. Praktický lékař, 73, 1993, č.7, S.309–.
 • ČEPICKÝ, P.: In: Korespondence Ministerstva zdravotnictví České republiky a České gynekologické a porodnické společnosti, týkající se Metodického pokynu k poskytování zdravotní péče mentálně postiženým občanům. Moderní gynekologie a porodnictví, 4, 1994, č.1, S.114–.
 • Černá, M., ČEPICKÝ, P.: Porod ve vodě – ano nebo ne? Neonatologický zpravodaj, 4, 1994, č.3–4, S.257–260.
 • ČEPICKÝ, P.: Poznámka ke kontracepčnímu chování obyvatel České republiky. Česká gynekologie, 63, 1998, č.3, S.236–237.
 • ČEPICKÝ, P.: Poznámka k práci I. Čadkové, M. Budíkové: Multivitaminy v těhotenství: mají vztah k makrosomii plodu? Praktická gynekologie, 1998, č.5, S.57–58.
 • ČEPICKÝ, P.: Intervenující proměnné a vitaminy v těhotenství. Česká gynekologie, 64, 1999, č.1, S.75–76.
 • ČEPICKÝ, P.: In: Doslovný záznam diskuse Kulatý stůl. Praktická gynekologie, 2000, č.5, S.37–45.
 • ČEPICKÝ, P.: Komentář gynekologa a porodníka. In: F.R.: M. Hodgkin – maligní lymfogranulom. Bulletin sdružení praktických lékařů ČR, 11, 001, č.4, S.54–55.
 • ČEPICKÝ, P.: (komentář): Dell, D.L., Moskowitz, D., Sondheimer, S.J.: Premenstruační syndrom a premenstruační dysforická porucha: diagnostika a léčba. Gynekologie po promoci, 1, 2001, č.6, S.45–46.
 • ČEPICKÝ, P.: (komentář): Kaunitz, A.M.: Injekční kontracepce. Gynekologie po promoci, 2, 2002, č.2, S.45–.
 • ČEPICKÝ, P.: (komentář): Morales, N.J.: Gonokokové infekce v těhotenství. Gynekologie po promoci, 2, 2002, č.2, S.66–.
 • ČEPICKÝ, P.: (komentář): Aktualizace doporučených postupů CDC pro léčbu pohlavně přenosných chorob. Gynekologie po promoci, 3, 2003, č.1, S.39–40.
 • ČEPICKÝ, P.: (komentář): Adams Hillard, P.J.: Kdy je vhodné indukovat amenoreu? Gynekologie po promoci, 3, 2003, č.6, S.37–38.
 • ČEPICKÝ, P.: (komentář): Hatcher, R., Cwiak, C.: Když dlouhodobě nemocná pacientka potřebuje antikoncepci. Gynekologie po promoci, 3, 2003, č.6, S.37–38.
 • ČEPICKÝ, P.: In: Blíží se bod obratu v pohledu na zdraví a nemoc? Revue Prostor, 59, 2003, S.63–66.
 • ČEPICKÝ, P.: Císařský řez na přání a psychosociální indikace císařského řezu. Moderní gynekologie a porodnictví, 13, 2004, č.1, S.100–104.
 • ČEPICKÝ, P.: In: Kulatý stůl o HRT. Moderní gynekologie a porodnictví, 13, 2004, č.3, suppl., S.555–567.
 • ČEPICKÝ, P.: In: Zápis panelové diskuse. Postupy lege artis. Moderní gynekologie a porodnictví, 13, 2004, č.4, suppl.C., S.799–800.
 • ČEPICKÝ, P.: In: Zápis panelové diskuse. Sterilita. Moderní gynekologie a porodnictví, 13, 2004, suppl.C., S.823–825.
 • ČEPICkÝ, P.: In: Zápis panelové diskuse. Porod I. Moderní gynekologie a porodnictví, 13, 2004, suppl.C, S.834–836.
 • ČEPICKÝ, P.: In: Zápis panelové diskuse. Porod II. Moderní gynekologie a porodnictví, 3, 2004, suppl.C, S.843–846.
 • ČEPICKÝ, P.: In: Zápis panelové diskuse. Patologie časné gravidity. Moderní gynekologie a porodnictví, 3, 2004, S.898–900.
 • ČEPICKÝ, P.: In: Zápis panelové diskuse. Antikoncepce. Moderní gynekologie a porodnictví, 13, 2004, č.4, suppl.C, S.904–909.
 • ČEPICKÝ, P.: In: Zápis panelové diskuse. Kritické stavy v porodnictví. Moderní gynekologie a porodnictví, 13, 2004, č.4, suppl.C., S.926–927.
 • ČEPICKÝ, P.: (komentář): Rimsza, M.E.: Poučení dospívajících o antikoncepci. Pediatrie po promoci, 2004, ukázkové číslo, S.12–16.
 • ČEPICKÝ, P.: (komentář): Nelson, L.M.: Jak nejlépe přistupovat ke spontánnímu předčasnému ovariálnímu selhání? Gynekologie po promoci, 6, 2005, č.2, S.14–15.
 • ČEPICKÝ, P.: (komentář): Deli, D.L.: CO je nového v souvislosti s premenstruačním syndromem. Gynekologie po promoci, 6, 2005, č.6, S.51–.
 • ČEPICKÝ, P.: (komentář): Creinin, M.D., Clark, B.: Implantát ve tvaru tyčinky – nová antikoncepční alternativa. Gynekologie po promoci, 6, 2005, č.6, S.51–.
 • ČEPICKÝ, P.: In: Téma: Císařský řez na přání. Bulletin Gynstart, 2006, č.1, S.7–.
 • ČEPICKÝ, P.: Komentář k článku „Poruchy menstruačního cyklu v perimenopauze a jejich řešení“. Klimakterická medicína, 11, 2006, č.4, S.223–26.
 • ČEPICKÝ, P.: (komentář): Wheeler, M.: Krvácení v prvním trimestru. Gynekologie po promoci, 7, 2007, č.3, S.28–29.
 • ČEPICKÝ, P.: Komentář ke článku „Vliv vaginálně aplikovaných estrogenů na urogenitální trakt“. Klimakterická medicína, 12, 2007, č.4, S.20–21.
 • Čepický, P.: Senologie. Komentář. Moderní gynekologie a porodnictví, 16, 2007, č.1, supplementum, S.206–.
 • ČEPICKÝ, P.: Onkogynekologie. Komentář. Moderní gynekologie a porodnictví, 16, 2007, č.1, supplementum, S.225–.
 • ČEPICKÝ, P.: Dodatek. Komentář. Moderní gynekologie a porodnictví, 16, 2007, č.1, supplementum, S.257–.
 • ČEPICKÝ, P.: (komentář): Lusskin, S.I., Turco, J.: Deprese v těhotenství. Neléčení není alternativou. Gynekologie po promoci, 8, 2008, č.3, S.40–41.
 • ČEPICKÝ, P.: Úvod. Moderní gynekologie a porodnictví, 17, 2008, č.4, suppl.B, S.523–.
 • ANONYM: Jsou porodníci druh ohrožený vyhynutím? Lékařské listy. Příloha Zravotnických novin, 2009, č.9, S.3–5.
 • ČEPICKÝ, P.: Úvod. Moderní gynekologie a porodnictví, 18, 2009, č.1, kazuistiky, S.123–.
 • ČEPICKÝ, P.: Úvod. Moderní gynekologie a porodnictví, 18, 2009, č.2, supp., S.223–224.
 • ČEPICKÝ, P.: Úvod. Moderní gynekologie a porodnictví, 18, 2009, č.4, suppl.A, S.595–596.
 • ČEPICKÝ, P.: Epilog. Moderní gynekologie a porodnictví, 18, 2009, č.4, suppl.B, S.664–.
 • ČEPICKÝ, P.: In: Diskuse na téma Psychosom a seznam recenzovaných časopisů v ČR. Psychosom, 7, 2009, č.2, S.122–124.
 • ČEPICKÝ, P.: Komentář k textu P. Frankeho: Gynekologické a porodnické klinické obrazy nemocí a symptomy (a diskuse nad vědou jako takovou). Psychosom, 7, 2009, č.3, S.191–195.
 • ČEPICKÝ, P.: In: Když se dva gynekologové přou o psychosomatice. Diskuse Čepický – Chvála – Honzák. Psychosom, 7, 2009, č.4, S.270–271.
 • ČEPICKÝ, P.: Kam nás dovedla autonomie ženy v porodnictví. Psychosom, 7, 2009, č.4, S.270–271.
 • ČEPICKÝ, P.: Odpověď Pavla Čepického. Psychosom, 8, 2010, č.2, S.120–121.
 • ČEPICKÝ, P.: Originální přípravky nebo generika? Moderní gynekologie a porodnictví, 21, 2012, č.1, suppl.B, S.146–148.
 • ČEPICKÝ, P.: Ad Medicina založená na důvěře. Psychosom, 10, 2012, č.3, S.177–208.

Aktuality

 • ČEPICKÝ, P.: Hydatoxi lualba – červ, který nebyl. Československá gynekologie, 50, 1985, č.2, S.152–153.
 • ČEPICKÝ, P., Nováková, V.: Názory autora vrátkové teorie bolesti na porodní bolest a porodnickou psychoprofylaxi. Československá gynekologie, 50, 1085, č.7, S.501–502.
 • ČEPICKÝ, P., Čížková, J.: Je primární dysmenorea psychosomatické onemocnění? Československá gynekologie, 51, 1086, č.3, S.191–103.
 • ČEPICKÝ, P., Podroužek, P.: Vliv herbicidů užívaných ve vietnamské válce na reprodukci. Československá gynekologie, 51, 1986, č.5, S.369–.
 • ČEPICKÝ, P., Živný, P., Jarolímek, M.: Hypnoantikoncepce. Československá gynekologie, 51, 1986, č.7, S.564–565.
 • ČEPICKÝ, P., Ferenc, R.: Heterosexuální přenos AIDS. Československá gynekologie, 51, 1986, č.9, S.749–750.
 • ČEPICKÝ, P., Podroužek, P.: Primární amyloidóza ženského genitálu. Československá gynekologie, 51, 186, č.10, S.792–.
 • ČEPICKÝ, P., Podroužek, P.: Psychogenní galaktorea (Nunesův syndrom). Československá gynekologie, 52, 1987, č.2, S.132–133.
 • ČEPICKÝ, P.: Benigní těhotenská encefalopatie. Československá gynekologie, 52, 1987, č.8, S.640–.
 • ČEPICKÝ, P.: Ustavující schůze komise pro psychosomatiku v gynekologii a porodnictví. Československá gynekologie, 53, 1988, č.9, S.664–666.
 • ČEPICKÝ, P.: Sex a močový měchýř. Československá gynekologie, 54, 1989, č.2, S.132–133.
 • ČEPICKÝ, P.: Těhotenství a porod u ženy s transplantovaným srdcem. Československá gynekologie, 54, 1989, č.2, S.133–134.
 • ČEPICKÝ, P.: Heterosexuální přenos AIDS. Československá gynekologie, 54, 1989, č.5, S.375–378.
 • ČEPICKÝ, P.: Kofein a těhotenství. Československá gynekologie, 54, 1989, č.6, S.468–.
 • ČEPICKÝ, P., Mardešič, T.: Farmakoterapie mimoděložního těhotenství – nejen metotrexát. Československá gynekologie, 54, 189, č.9, S.612–713.
 • Podroužek, P., ČEPICKÝ, P.: Paradoxní účinek androgenů. Československá gynekologie, 54, 1989, č.9, S.712–713.
 • ČEPICKÝ, P., Čepická, B., Pečená, M., Jarolímek, M., Ferenc, R.: Neúčinná hypnoantikoncepce. Zdravotnické noviny, 38, 1989, č.46, S.6–.
 • ČEPICKÝ, P.: Léčba progestogeny v postmenopauze. Československá gynekologie, 55, 1990 č.1, S.50–60.
 • ČEPICKÝ, P.: Parvovirové infekce těhotné ženy poškozují plod. Československá gynekologie, 55, 1990, č.1, S.60–61.
 • ČEPICKÝ, P.: Bolesti břicha bez zjistitelné příčiny v těhotenství. Československá gynekologie, 1990, č.2, S.147–.
 • ČEPICKÝ, P.: Endometritis způsobená HIV-1. Československá gynekologie, 55, 1990, č.4, S.285–.
 • Uzel, R., ČEPICKÝ, P.: Je tubární sterilizace škodlivá zdraví ženy? Československá gynekologie, 55, 1990, č.5, S.385–289.
 • ČEPICKÝ, P., Podroužek, P.: Bariérová antikoncepce zvyšuje riziko preeklampsie. Československá gynekologie, 55, 1990, č.8, S.620–.
 • ČEPICKÝ, P.: Rizika a komplikace nitroděložní antikoncepce. Československá gynekologie, 55, 1990, č.9, S.684–685.
 • ČEPICKÝ, P.: Farmakoterapie děložního myomu. Remedia, 1, 1991, č.1–2, S.51–.
 • ČEPICKÝ, P.: Gossypol. Remedia, 1, 1991, č.1–2, S.53–.
 • ČEPICKÝ, P.: Provádění těhotenského testu v gynekologické ambulanci. Moderní gynekologie a porodnictví, 2, 1992, č.1, S.60–.
 • ČEPICKÝ, P.: Kurz sexuální terapie. Česko-slovenská psychiatrie, 89, 1993, č.6, S.395–396.
 • ČEPICKÝ, P., Pečená, M., Sosnová, K.: Kurz sexuální terapie v Kroměříži. Moderní gynekologie a porodnictví, 3, 1993, č.2, S.211–213.
 • ČEPICKÝ, P.: Moderní antikoncepční metody. Statim, 2, 1993, č.10, S.11–.
 • ČEPICKÝ, P.: Psychogenní faktory hyperprolaktinemie. EDOG, 1, 1994, č.1, S.9–.
 • ČEPICKÝ, P., Černá, M.: Může porod podle Leboyera ohrozit novorozence? Moderní gynekologie a porodnictví, 4, 1994, č.1, S.86–88.
 • ČEPICKÝ, P.: IUD snižuje riziko karcinomu endometria? Moderní gynekologie a porodnictví, 4, 1994, č.3, S.334–335.
 • ČEPICKÝ, P., Hořejší, J.: Vzpomínka na prof. MUDr. Václava Trnku, DrSc. Česká gynekologie, 62, 1997, č.6, S.373–.
 • ČEPICKÝ, P.: Hormonální antikoncepce jako lék. Sestra, 7, 1997, č.7, S.16–.
 • ČEPICKÝ, P.: Kdy změnit orální kontracepci za hormonální substituční léčbu? Klimakterická medicína, 2, 1998, č.3, S.49–.
 • ČEPICKÝ, P.: „Dlouhý cyklus“ ano či ne? Otázky a odpovědi. Praha, Levret 2003, 7 s.
 • ČEPICKÝ, P.: Pět let Mireny v České republice. Gynekolog, 12, 2003, č.5, S.217–218.
 • ČEPICKÝ, P.: Vzpomínka na profesora Presla. Moderní gynekologie a porodnictví, 12, 2003, č1, S.163–.
 • ČEPICKÝ, P.: Zemřel prof. MUDr. Jiří Presl, DrSc.: Praktická gynekológia, 10, 2003, č.2, S.949–.
 • ČEPICKÝ, P.: Nejčastější otázky mladistvých o antikoncepci a první návštěva gynekologa. In: Jít na diskotéku nebo kojit? aneb Antikoncepce – dost dobrý důvod k první návštěvě gynekologa. Tiskové materiály. Praha, Schering 2004, nestr.
 • ČEPICKÝ, P., Líbalová, Z.: Kulatý stůl o HRT. Moderní babictví, 4, 2004, S.24–25.
 • ČEPICKÝ, P.: Kulatý stůl o hormonální terapii u žen. Praktický lékař, 84, č.12, 2004, S.743–.
 • ČEPICKÝ, P.: Definice a endokrinologie klimakteria a postmenopauzy. Lékařské listy. Příloha Zdravotnických novin, 55, 2006, č.16, S.12–13.
 • ČEPICKÝ, P.: Kvasinkové infekce zevního pohlavního ústrojí. Lékařské listy. Příloha Zdravotnických novin, 55, 2006, č.22, S.20–.
 • ČEPICKÝ, P.: Trendy v hormonální antikoncepci. Lékařské listy. Příloha Zdravotnických novin, 55, 2006, č.22, S.20–.
 • ČEPICKÝ, P., Líbalová, Z.: Jak předpisovat gestagenní antikoncepci. Noviny Organon, 2006, č.7, S.3–.
 • ČEPICKÝ, P.: Líbalová, Z.: Antikoncepce a operace. Praktický lékař, 86, 006, č.8, S.452–453.
 • ČEPICKÝ, P., Janáč, J., Líbalová, Z., Zvolský, J.: Závěry semináře o LNG-IUS. Česká gynekologie, 72, 2007, S.152–155.
 • ČEPICKÝ, P.: Současný pohled na vulvovaginitidy. Lékařské listy, 2007, č.14, S.16–18.
 • ČEPICKÝ, P., Janáč, J., Líbalová, Z., Zvolský, J.: Mirena – závěry odborného workshopu o LNG-IUS. Moderní gynekologie a porodnictví, 16, 2007, č.2, suppl. B, S.423–430.
 • ČEPICKÝ, P., Líbalová, Z.: Dotazy žen o Mireně. Moderní gynekologie a porodnictví, 17, 2008, č.4, suppl.A, S.498–515.
 • Líbalová, Z., Čepický, P.: Vulvovaginální dyskomfort. Lékařské listy. Příloha Zdravotnických novin, 2009, č.9, S.12–14.
 • ČEPICKÝ, P.: Mimoděložní těhotenství (graviditas extrauterina – GEU, graviditas ectopica) a jak ho rozpoznat v ordinaci praktického lékaře. Bulletin Sdružení praktických lékařů ČR, 20, 2010, č.4, S.64–68.
 • Líbalová, Z., ČEPICKÝ, P.: Vaginální estrogenní terapie. Lékařské listy, 2011, č.3, S.11–.
 • ČEPICKÝ, P.: Indikace Mireny. Lékařské listy, 2011, č.3, S.19–20.
 • Čepická Líbalová, Z., ČEPICKÝ, P.: Diferenciální diagnostika vulvovaginitid a postup při recidivujících vulvovaginitidách. Lékařské listy, 2011, č.9, S.4–6.
 • ČEPICKÝ, P.: Trendy v moderní antikoncepci. Practicus, 11, 2012, č.1, S.28–20.

Abstrakta

 • Zikmund, J., ČEPICKÝ, P., Kobilková, J.: Mortalita a morbidita dětí u porodů koncem pánevním. Československá gynekologie, 47, 1982, č.1, S.70–.
 • Čepická, B, ČEPICKÝ, P.: Zvláštnosti psychodiagnostiky v těhotenství. Československá gynekologie, 48, 1983, č.8, S.600–601.
 • Feyereisl, J., ČEPICKÝ, P., Zikmund, J., Ženatý, J., Šimek, J.: Příspěvek k psychosomatice urgentní inkontinence moče. Československá gynekologie, 48, 1983, č.8, S.602–.
 • Novotná, J., ČEPICKÝ, P., Kobilková, J., Kuťák, Z., Laurová, L., Tučková, H.: Adaptace ženy na onemocnění gynekologickým karcinomem. Československá gynekologie, 48, 1983, č.6, S.604–.
 • ČEPICKÝ, P., Kobilková, J.: Patogeneze psychosomatických onemocnění v gynekologii. Československá gynekologie, 48, 1983, č.8, S.616–617.
 • ČEPICKÝ, P.: Klasifikace psychosomatických onemocnění v gynekologii. Československá gynekologie, 48, 1983, S.617–618.
 • ČEPICKÝ, P., Ženatý, J., Bak, V., Leš, I.: Pánevní bolest bez organické patologie. Československá gynekologie, 48, 1983, č.8, S.621–622.
 • Novotná, J., Kuťák, Z., Kobilková, J., ČEPICKÝ, P., Laurová, L.: Adaptace žen léčených pro rakovinu rodidel na pracovní neschopnost a terapii. In: Šok a náhlé příhody v gynekologii a porodnictví a volná sdělení. Brno, OMO KÚNZ 1983, S.223–225.
 • ČEPICKÝ, P., Burdová, I., Sulková, S.: Poruchy menstruačního cyklu u žen v pravidelném hemodialyzačním programu. In: Metabolické poruchy při chronickom zlysaní oblinek. Košice, KÚNZ 1984, S.96–.
 • ČEPICKÝ, P., Zatloukalová, A.: Vliv fyzikálních sil na reprodukci ženy. In: XX. kongres pracovního lékařství. Brno, KÚNZ 1987, S.63–.
 • ČEPICKÝ, P.: Psychogenní amenorea, klasifikace a diagnostika. In: Reprodukční endokrinologie – varia. Plzeň, KÚNZ 1987, S.13–.
 • ČEPICKÝ, P., Šilhan, V., Sulková, S., Roth, Z., Štroufová, A., Burdová, I.: Psychologické a fyziologické faktory v etiologii hyperprolaktinemie u žen v chronickém hemodialyzačním programu. In: Reprodukční endokrinologie – varia. Plzeň, KÚNZ 1987, S.63–.
 • Vízek, K., ČEPICKÝ, P., Lomíčková, T.: Je kojení a výživa mateřským mlékem vždy optimální? Československá gynekologie, 54, 1989, č.8, S.628–629.
 • ČEPICKÝ, P., Vido, I.: Metody zástavy laktace – historický přehled. Československá gynekologie, 54, 1989, č.8, S.628–629.
 • Vido, I., ČEPICKÝ, P.: Zástava laktace terguridem. Československá gynekologie, 54, 1989, č.8, S.636–637.
 • ČEPICKÝ, P., Štroufová, A., Mandys, F., Sulková, S., Buček, S., Čížková, J.: Hypothalamic derangements of menstrual cycle – possibilities of a study in model group of women. Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology, 10, 1989, suppl. 1, S.154–.
 • ČEPICKÝ, P.: Co se nám nedaří v gynekologicko-porodnické psychosomatice. Československá gynekologie, 55, 1990, č.6, S.459–460.
 • ČEPICKÝ, P., Lomíčková, T.: Psychosociální indikace císařského řezu. Československá gynekologie, 55, 1990, č.6, S.464–465.
 • Čepická, B., ČEPICKÝ, P., Pečená, M., Jarolímek, M., Ferenc, R.: Výsledky klinického ověření hypnoantikoncepce. Československá gynekologie, 55, 1990, č.6, S.474–475.
 • ČEPICKÝ, P.: Závěrečné slovo. Československá gynekologie, 55, 1990, č.6, S.477–.
 • ČEPICKÝ, P., Uzel, R., Lomíčková, T.: Bolest v gynekologii. In: Súhrny prenášok. XIV. Topoľčansky lekársky deň a XX. Topoľčiansky stomatologický deň. Topoľčany, Spolok lekárov 1990, S.13–.
 • Uzel, R., ČEPICKÝ, P., Lomíčková, T.: Bolest při souloži – problém medicínský i společenský. In: Súhrny prenášok. XIV. Topoľčansky lekársky deň a XX. Topoľčiansky stomatologický deň. Topoľčany, Spolok lekárov 1990, S.20–21.
 • ČEPICKÝ, P.: Má podnormální hladina prolaktinu klinický význam? Československá gynekologie, 56, 1991, č.3, S.221–222.
 • ČEPICKÝ, P., Pečená, M., Sosnová, K., Hujová, A.: Neobvyklý případ pseudocyesis. Československá gynekologie, 56, 1991, č.3, S.224–.
 • Uzel, R., ČEPICKÝ, P., Podroužek, P.: Příznivé vedlejší účinky hormonální antikoncepce. Československá gynekologie, 56, 1991, č.7–8, S.434–435.
 • ČEPICKÝ, P., Pilka, L., Pavelková, J., Sosnová, K.: Postoje členů České gynekologicko-porodnické společnosti k interrupčnímu zákonu. Československá gynekologie, 56, 1991, č.7–8, S.443–.
 • ČEPICKÝ, P., Uzel, R.: Stupeň restrikce interrupčního zákona a výskyt somatických a psychických komplikací po interrupci. Československá gynekologie, 56, 1991, č.7–8, S.454–455.
 • Dudová, S., ČEPICKÝ, P., Pečená, M., Sosnová, K.: Právní, medicínské a psychologické aspekty jednoho případu sterilizace. Československá gynekologie, 56, 1991, č.7–8, S.460–.
 • Sosnová, K., ČEPICKÝ, P.: Plánované rodičovství v inzerátech v Annonci. Československá gynekologie, 56, 1991, č.7–8, S.461–.
 • ČEPICKÝ, P.: Psychosomatické aspekty prenatální péče. In: Rizikové těhotenství. Zlín, Baťova nemocnice 1991, S.439–440.
 • Doudová, D., ČEPICKÝ, P.: The false positive results of maternal biochemici screening as a distressing factor. Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology, 16, 1995, suppl.1, S.33–.
 • ČEPICKÝ, P.: Gynekologické aspekty poruch příjmu potravy. In: 1. mezioborová konference o poruchách příjmu potravy. Sborník krátkých sdělení. Praha 1997.
 • ČEPICKÝ, P., Velebil, P., Líbalová, Z., Čepická, B.: Psychoneuroendocrinology of the hypothalamo-pituitary-ovarian asix: Psychogenic disorders of menstrual cycle. Homeostasis in Health and Disease, 39, 1999, č.3–4, S.127–.
 • ČEPICKÝ, P., Černá, M., Hájek, Z., Plavka, R.: Tzv. ambulantní porod. Praktická gynekologie, 2000, č.5, S.25–.
 • ČEPICKÝ, P.: Psychologie a psychosomatika těhotenství. In: Kraus, V., Lukačín, Š. (eds.): Gynekologická onkológia. Perinatológia. Košice, TypoPress 2001, S.195–196.
 • ČEPICKÝ, P.: Současné trendy v COC. Nekontracepční výhody nových progestinů. XVII. doškolovací seminář Sdružení soukromých gynekologů ČR. Praha, Schering 2003, nestr.
 • ČEPICKÝ, P., Líbalová, Z.: Kritické chyby v ambulantní gynekologicko-porodnické praxi. In: Celostátní konference Sdružení soukromých gynekologů ČR a České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP. Seminář porodních asistentek. Brno, G-Agency 2007, S.36–.
 • ČEPICKÝ, P.: Nové pohledy na antikoncepci. In: Abstrakta. 2. kongres primární péče. Praha 2008, S.20–.