Zajímavosti

9. října 2016 (na neděli) Zbyněk Havlíček: Karlotta menstruuje

ZBYNĚK HAVLÍČEK

KARLOTTA MENSTRUUJE (ukázka)

 

Kolik sadomasochismu je rozpuštěno v terpentinu dějin

Kolik vzteku uvízlo mezi prsty

V podvojném účetnictví válek

Zatímco dlouhodobé snění investic

V drátěných překážkách zákonů

Převedlo oběh krve na oběh peněz

Když červené zlato leží v klíně smti

Když doby válečné

Nádherné jako menstruace

S ptomainovými vložkami

Navlékané jako škrobené sukně přes hlavu světa

Snímají hru

U hlavní brány pohřebiště v Gokoku

 

Když si navlékáš

Na uspávací prostředky svých rukou

Erotické miniatury svých rukavic

Ohraničena blanami fantazijního nekonečna

Jako Einsteinův vesmír

V svém příznakovém odění

V pancíři z narcisů

Celé své tělo vkládáš do úderu

S nohama blesku

Se svou demagogií sliznic

Krásná jako zhroucení newyorské burzy na podzim roku 1929

Přirážíš k ceně lásky cenu svobody

Usmívajíc se zevně na rány

A romantická modla rovnosti jde k zemi

 

Má somatická bohyně

S pohyby vesel

V antických galejích

Krása která je nástrojem smrti

Smrt která je bezmála společenskou hrou

Když diktuješ anatomický osud armádám dějin

Pod hudebními oblaky tvých kroků

Spí malé krveprolití