Zajímavosti

9. ledna 2016 Ivan Slavík: Nerozhodnost

IVAN SLAVÍK

NEROZHODNOST

 

Velká i malá slova

se mi příčí v hrdle

jak osiny ovsa

jak bodláčí lopuch

 

Za nic nevyslovím láska

Drtí mě věčnost

Leká mě smrt

 

Jsem pomalu pustnoucí zahrada

zeleň požíraná krásnou rzí

 

V hrdle mi váznou

malá i velká ticha

a ještě nedovedu mlčení