Zajímavosti

9. května 2015 Josef Mach: * * *

JOSEF MACH

* * *

 

Mé verše četla, Kriste Ježíši!

A řekla dokonce, že přečetla je ráda.

Však že prý asi sám jich nepíši,

a že je jistě přítel pro mne skládá.

 

Ó, nenáležím mezi básníky,

to dávno vím, má estetická Madame!

Však že bych nesved tyhle veršíky,

no, tak hloupě snad přece nevypadám.

 

Vždyť kdo tě uzří, ten už povždycky

jen v básně vkládá svojích citů výron.

Ten musí psáti jako Vrchlický,

jak Heine, Klášterský a Škampa a lord Byron.