Zajímavosti

9. dubna 2015 Percy Bysshe Shelley: Na uvadlou fialku

PERCY BYSSHE SHELLEY

NA UVADLOU FIALKU

 

Vyprchal květu vonný dech,

   jak polibkem tvým všeptnutý.

Pohas třpyt jeho barev všech,

   planoucích jak tvé rty, tvé rty!

 

Jak svrasklý, mrtvý, prázdný tvar

   na opuštěné hrudi tkví.

Pro srdce, v němž plá dosud žár,

   má jen smích tichý, studivý.

 

Svým pláčem jej už nevzkřísím,

   již neucítím jeho van!

V osudu jeho tklivém zřím

   svůj vlastní úděl psán.