Zajímavosti

9. června 2016 Emily Dickinsonová: Předjaří

EMILY DICKINSONOVÁ

PŘEDJAŘÍ

 

Zvuk smutný nade vše a sladký

blázní a stále sílí –

to ptáci jsou, když jarní nor

se k svému konci chýlí.

 

Začarovaná hranice

od dubna březen dělí.

I když tak blízko léto je,

ještě se neosmělí.

 

Je čas teď mrtvých vzpomínat –

s námi se toulávali,

než krutým kouzlem ztraceni

tak drahými se stali.

 

Je čas teď vzpomínat všech ztrát,

nic nevrátí se zpět.

Kéž by raděj skončily

ty sirény svůj zpěv.

 

Sluch někdy lidské srdce

jak dýkou rozetne.

Neb od ucha bývá k srdci

blízko tak bolestně

 

přeložila Jiřina Hauková