Zajímavosti

9. července 2015 František Kučera: Moje kniha

FRANTIŠEK KUČERA

MOJE KNIHA

 

Bible moje kniha byla,

když mne máti číst učila

ve dnech mladosti.

Bible bude kniha moje,

až v klín složím ruce svoje

ve dnech starosti.

 

V chaloupce mé české, prosté,

bible moje se mnou roste

a já rostu s ní,

v moudrosti a pravdy zdroji

napájím já duši svoji

po všecky své dni.