Zajímavosti

9.9.2014 Jaroslav Vrchlický: Za trochu lásky…

JAROSLAV VRCHLICKÝ

ZA TROCHU LÁSKY…

 

Za trochu lásky šel bych světa kraj,

šel s hlavou svěšenou a šel bych bosý,

šel v ledu – ale v duši věčný máj,

šel vichřicí – však slyšel zpívat kosy,

šel pouští – a měl v srdci perly rosy.

Za trochu lásky šel bych světa kraj,

jak ten, kdo zpívá u dveří a prosí.