Zajímavosti

8. listopadu 2016 Raymond Queneau: Leje

RAYMOND QUENEAU

LEJE

 

Liják liják liják liják liják

ach leje leje leje! leje leje leje ach

kapka kapká kapká kapka kapka kapká

deštník v dešti deštík leští kapky na kapkách

ještě kapky ještě deště kapky kapy kap

pláštěnky a peleríny kapuce a kápě

kapká voda voda padá padá na okap

voda padá smáčí padá voda zas a zas

jak jsou milé milé chvíle milý chvílí čas

cítit promáčené nohy promáčený vlas

promáčené od lijáku kapek ťapek deštíku

spadlou vodou nepohodou bez zmoklého deštníku

jenž by chránil nohy jenž by chránil vlas

co se nedá učesat co se nedá učesat

že se leje liják leje

kapka kapka liják leje

kapky deště ještě deště kapy kapy zas

zplihlé vlasy kapky kapky bez deštníku vlas

 

přeložili Bohumila Grögerová a Josef Hiršal