Zajímavosti

8. ledna 2018 Richard Weiner: Měsíční svit

RICHARD WEINER

MĚSÍČNÍ SVIT

 

Padlo sem světlo. Teče.

Z prázdna se chladně řítí.

Krajina všechna již svítí.

Záře už spočala na zemi.

 

Stříbrný prach ta záře,

cezený hustou sítí.

Na čem tu spočine, nítí

v blaživý žár se. – Já hrázemi

 

chtěl byl ji spjati všechnu,

potom tvé srdce vzíti,

pod mořem světla je skrýti,

aby tam žhlo. – Ale nelze mi.

 

Nastavit dlaň tvou jen mohu,

do ní té záři dát schvíti.

– – Tak-li se srdce tvé vznítí? – –

Rovina svítí. – Jak blaze mi! –