Zajímavosti

8. června 2016 Valtr Černý: Progresivní paralysa

VALTR ČERNÝ

PROGRESIVNÍ PARALYSA

 

osm let nejistých

rok co rok

bacilus veneris spirochety

osm let hlodavě

krok co krok

hnětl mi mozek měsíci léty

 

osm let dusil mne strach

celému utek jsem okolí

teď rozum udělal krach

teď mne již pranic nebolí

 

chodím teď v pohádkách

sbírám si zlatý květ

za okny blázince

tvořím si nový svět

 

nejsem již písařem

nejsem již oráčem

bohem jsem

císařem

 

kristem jsem

boháčem

 

kroesem jsem

saprment

zlaté mám doly

 

patří mi kontinent

démantů polí