Zajímavosti

8. července 2015 Rudolf Mayer: Jako violy tmavé

RUDOLF MAYER

JAKO VIOLY TMAVÉ…

 

Jako violy tmavé

jsou oči tvoje,

a když je rozevřeš,

chví se duše moje. –

 

Chví se jak ta slza tajná,

kterou zřím v jich lůně,

chví se opojena jedem

jejich sladké vůně.