Zajímavosti

8. března 2017 Josef Svatopluk Machar: Sobě

JOSEF SVATOPLUK MACHAR

SOBĚ

 

Splést ze slok bič a navázat tam uzlů

a práskat luzu celé české země – –

oh, mladosti má bláhová!

Studeni k dobru netečni též ke zlu,

a tobě jenom čapka šaškova

ze všeho zbyla… Ne, už nechce se mně…