Zajímavosti

8. března 2015 (na neděli) Karel Kryl: Pasážová revolta

KAREL KRYL

PASÁŽOVÁ REVOLTA

 

Nosíme z módy kopretiny                        

čímž okrádáme stáda                                

a vůl – kdys jméno obětiny                      

je titul kamaráda                                      

Na obou nohách vietnamku                     

a jako komfort hlavu                                

Na klopě placku jak psí známku              

Znak příslušnosti k davu                                   

 

I naše generace                                         

má svoje prominenty                               

Program je rezignace                                

a facky argumenty                                             

Potlesk je k umlčení                                 

a pískot na pochvalu                                

a místo přesvědčení                                  

jen pití píva z žalu                                             

 

Pod zadkem stránku z Dikobrazu

vzýváme zlatý tele

Sedáme v koutcích u obrazů

Čekáme Spasitele

Civíme lačně na měďáky

My – Gottwaldovi vnuci

A nadáváme na měšťáky

tvoříce – Revoluci

 

I naše generace

má svoje kajícníky

a fízly z honorace

a skromný úředníky

a tvory bez svědomí

a plazy bez páteře

a život v bezvědomí

a lásku K nedůvěře

 

Už nejsme nejsme to co kdysi

Už známe ohnout záda

Umíme dělat kompromisy

a zradit kamaráda

A vděčni dnešní realitě

íbáme cizí ruce

A jednou zajdem na úbytě

z té smutné revoluce

 

I v naší generaci

už máme pamětníky

a vlastní emigraci

a vlastní mučedníky

A s hubou rozmlácenou

dnes zůstali jsme němí

Ne – nejsme na kolenou

Ryjeme drškou zemi!