Zajímavosti

8.6.2014 Karel Hlaváček: Dva hlasy

KAREL HLAVÁČEK

DVA HLASY

 

Dnes v noci ani po klekání nezavřeli –

dva smutné dvorce na samotách propadlých –

dva hlasy se tam o cos hádaly a přely

při rudých stínech pochodní za vodou vzdálených.

 

Byl prvý hluboký a stále chtěl své: ano,

a druhý bázlivý a stále chtěl své: ne,

až zmlkly najednou, když blízko bylo ráno

a měsíc vyšel na chvilku nad vody vzdálené.

 

Dnes dvorce ani po klekání nezavřeli –

dva smutné dvorce na samotách propadlých…

Dva hlasy se v nich dlouho mezi sebou přely,

Až ten, jenž prosil, zaúpěl a náhle ztich,

 

a hlas, jenž chtěl své „ano“ zhluboka si vzdych.