Zajímavosti

8.4.2014 Josef Mach: Má milá chodí po nábřeží

JOSEF MACH

MÁ MILÁ CHODÍ PO NÁBŘEŽÍ

 

Má milá chodí po nábřeží.

Ale kdo ji to provádí?

Ten hezký hoch, té tváře svěží.

Bože, to děvče vyvádí!

 

Dokonce, jak jsem teď šel kolem,

jsem zaslech: „Pane kolego…“

Ó proč mi plníš srdce bolem,

má Alfo i má Omego?

 

Už vím, co v tváři tvojí zrádné

ten tichý úsměv znamená,

v té kráse, která neuvadne,

má císařovno vznešená!

 

Já ještě skočím z mostu pro ni,

bych skončil svojí lásky žel,

jak kvůli Virginii loni.

Tenkrát jsem si to rozmyslel.