Zajímavosti

8.12.2014 Zbyněk Havlíček: Malý testament (ukázka)

ZBYNĚK HAVLÍČEK

MALÝ TESTAMENT (ukázka)

 

Přišlas

sandály plné tmy a vlaštovek

jeskyně kde byl zabarikádován zpěv

přeťalas mým prvním stříbrným vlasem,

naučilas mne stárnout

uprostřed požárů a velkých úrodných delt,

vzalas mé učebnice spánků

a francouzské hole mé paměti

jdouc za nějakým vzdáleným hlasem

jako jsou vzdálená

táhla uherských studen, na obzoru stál vodní pták,

proklestila sis cestu růžemi jinocha, na obzoru stál zámek v plamenech,

ani jednou ses neohlédla, podsvětí

podávalo ti kytici černé kávy, hrací skříň

pro hrudní operaci slunce, kolik

lavinových cest, kolik

bezpočetných pláčů lze vydláždit

deskami úmluvy, srdci leopardů

v drátěných padácích, sníh rozprostřel svou šerpu kolem pavilonů

v kterých jsme žili, zakleti steskem Robinsonů,

pohřbívajíce se v sobě navzájem

něžnými věnci, za roky, kdy táhlé volání

hrdliček v lese nepřeklene mostem

duhové doskočiště našich stop.

Přišlas a odešla a vše

co zbývá z člověka

vložilas do lahve oceánu, proudícího lůnem.

V něžné zátoce, kde spí potopené loutky,

malý a blouznivý

čekám Tvé poselství, až vyplaví je čas.