Zajímavosti

7. února 2016 (na neděli) Hermannus Contractus: Ave Maris Stella

HERMANNUS CONTRACTUS

AVE MARIS STELLA

 

Zdrávas, hvězdo mořská;

živila jsi Boha,

zůstala jsi Pannou,

šťastná nebe bráno.

 

Ave jsi přijala

slovy Gabriela.

Zachovej nás v míru;

ty měníš Evy vinu.

Rozvaž pouta vinným,

přines světlo slepým,

zlé od nás odvracej,

všechno dobré dopřej.

 

Ukaž, že jsi matkou,

ať skrz tebe slyší

prosby ten, jenž z tebe

pro nás je zrozený.

 

Panno jedinečná,

nade všechny vlídná,

nás zbavené viny

učiň též mírnými.

 

Dopřej život čistý,

od nástrah bezpečný,

ať Krista spatříme,

s ním se radujeme.

 

Chvála Bohu Otci,

nejvyšší čest Kristu,

též Svatému Duchu,

jediné Trojici.

 

přeložila Markéta Korontályová