Zajímavosti

7. srpna 2015 Alfred Jarry: Bajka

ALFRED JARRY

BAJKA

 

Krabice corned-beef, spoutaná jako kukátko,

spatřila mořského raka, jenž se jí bratrsky podobal.

Obrnil se tvrdým krunýřem,

pod nímž bylo zevnitř napsáno, poněvadž byl rovněž bez kostí

Boneless and economical;

a pod svým ohnutým ocasem

skrýval pravděpodobně klíč, jímž bylo možno jej otevřít.

Raněn láskou, tento usedlý corned-beef

prohlásil této malé živoucí automobilové krabici konzerv,

že bude poctěna mnohými zlatými medailemi,

jestliže laskavě zdomácní

po jeho boku v pozemských výkladních skříních.

 

přeložil Vítězslav Nezval