Zajímavosti

7. října 2016 Jiří Kolář: 25. červenec

JIŘÍ KOLÁŘ

25. ČERVENEC

(Sestře Z.)

 

Když růž a klobouk

sedí na svém místě,

ó dcery dýchající na matky

s prosbou o odpověď,

zda dech je čistý,

zda kdesi nezůstal mrtvý, jenž by…

kdo ví, co by mohl

zavinit mrtvý

a, on, nesmí nalézt důvod odejít.

Co bezesných nocí stála výbava,

– dítě, když koupelna je lavor,

ložnicí kuchyň,

a letní byt pavlač,

je třeba zapomenout na život,

nevědět o slunci,

sedět v koutečku,

začernit noc, ukrýt slzy a doufat:

vše, co jsem mohla,

co osud dal, je tvé,

ale ty, postav se, nemlč, nedoufej,

a vrať se brzy!