Zajímavosti

7. května 2016 Paul Valéry: Kroky

PAUL VALERY

KROKY

 

Tvé kroky, děti mého ticha,

posvátně zvolna kladené

sem k loži, kde má bdělost dýchá,

se blíží němé, zmrazené.

 

Bytosti čistá, stíne božský,

tvých kroků zadržený spěch

jak sladký! … Na těch nohách bosky

jde ke mně tucha darů všech!

 

A chceš-li rty své nachýliti

k tomu, jenž bydlí v mozku mém,

a chystáš-li se uklidniti

a nakrmit ho polibkem,

 

spěch něžný zadrž, chvíli nekal,

kde nežil jsem, a přece žil,

vždyť žil jsem tím, že vás jsem čekal,

a srdce mé jen krok váš byl.

 

přeložil Hanuš Jelínek