Zajímavosti

7. dubna 2015 Heinrich Heine: Mé písně jsou otráveny

HEINRICH HEINE

MÉ PÍSNĚ JSOU OTRÁVENY

 

Mé písně jsou otráveny –

což může jinak být?

Tys nalila přece jedu

v můj kvetoucí život a cit.

 

Mé písně jsou otráveny –

což může jinak být?

Já v srdci, v němž mnoho mám hadů,

i tebe musím mít.

 

přeložil František Hrubín