Zajímavosti

7. března 2016 Svatopluk Čech: Dosti nás

SVATOPLUK ČECH

DOSTI NÁS

 

Jsme slabí, malí – dosti těchto řečí!

Jen kdo tak zoufá, sláb a malý jest.

Oč byla Hellas, byla Roma větší,

než skrání nesmrtnou se dotkla hvězd?

 

Jak směšné byly našich předků cepy,

když celý svět se zdvihl proti nim,

a hle, svět celý zdrtil vůdce slepý

a Táboru se klonil věčný Řím.

 

Jen v srdce zápal, chrabrost bohatýrů

a budem vojsko netušených sil!

Sláb jenom ten, kdo ztratil v sebe víru,

a malým ten, kdo zná jen malý cíl.