Zajímavosti

7. března 2015 Tristan Tzara: Manifest o lásce slabé a o lásce hořké (ukázka)

TRISTAN TZARA

MANIFEST O LÁSCE SLABÉ A O LÁSCE HOŘKÉ (ukázka)

 

C h c e t e – l i   u d ě l a t    d a d a i s t i c k o u   b á s e ň,

vezměte noviny.

Vezměte nůžky.

Vyberte v novinách článek tak dlouhý, jak dlouhou chcete mít svou báseň.

Vystřihněte článek.

Potom pečlivě vystříhejte slovo za slovem z tohoto článku.

A naházejte je do pytlíku.

Lehce zatřepejte.

Vytahujte potom výstřižky jeden za druhým a skládejte je v tom pořadí, jak jste je vytahovali.

Pečlivě slova opište.

Báseň se vám bude podobat.

A najednou jste spisovatel nesmírně originální, okouzlující senzibility, třebaže nechápané nevzdělanci.

 

přeložil Ludvík Kundera