Zajímavosti

7.11.2014 Jiří Orten: Vzpomínka

JIŘÍ ORTEN

VZPOMÍNKA

 

Nežli se narodil, zaťukal do vajíčka

a ono otevřelo se.

Ó tenkrát, tenkráte,

kdy všechno zdálo se,

že zdá se a že procitneme!

 

A potom žil, žil velmi dlouho

v té teplé kulaté,

v té milované ústy, hrdlem

a srdcem, srdcem dvakráte,

v dívence, čekající ženě.

 

Ó velký pro oči všech broučků,

ó krásný v tváři maminky,

ó jediný, kterýs ji viděl

z opačné strany, strany křídel,

ó mrtvý pro své vzpomínky.