Zajímavosti

7.10.2014 Le Sire de Chambley: Špičatý sonet

LE SIRE DE CHAMBLEY

ŠPIČATÝ SONET

 

Pojď na mě! Cítím zas, jak láska se v tobě pění.

 Hleď, hochu, touhy své tvým touhám otvírám.

   Tam… Něžně… Již se vlam… Ach, umírám…

 Až v lůně cítím těla tvého tření.

 

              Ach, slaď své vroucí lichocení,

 Ať rytmem tvým se rozhoupám…

   Má duše… Zvolna… Vše ti dám!

        Ó, prodlužujme opájení…

 Teď dlouze! rychle! dlouze! tam!

                          Já rozplývám!

  Tak… Zbožňuji tě…

     Pluj! Pluj! Pluj!

        Dál chci tě…

  Můj!

 

přeložil Svata Kadlec