Zajímavosti

6. září 2016 Vít Kremlička: Noc plná tajemství

VÍT KREMLIČKA

NOC PLNÁ TAJEMSTVÍ

 

Noc plná tajemství.

A tmou šlo panenství.

O kameny klopýtalo,

pro sebe si povídalo:

„Co se stalo, to se stalo.“