Zajímavosti

6. února 2015 Karel Dostál Lutinov: Píseň ďábla

KAREL DOSTÁL LUTINOV

PÍSEŇ ĎÁBLA

 

Křesťanská duše! Proč mne nenávidíš?

Máš bližní milovat! Tak ty se Kristem řídíš?

 

Což nejsem bližní tvůj? Též já jsem dílem Boha,

Duch velebný! Až u trůnu má stála noha!

 

Co pohrdáš mnou? Máš snad více ctnosti?

Tak Boha odkoplas jak já kdys před věčností.

 

Strom zakázaný jíš a Bohem být si žádáš

a před modlami z bláta do prachu zas padáš.

 

Proč nade mne se výšíš, odkopáváš bratra?

Jsem skutečně já hříšný tak a ty tak svatá?

 

A víš to jistě tak, že panství, jež jsem ztratil,

je navždy ztraceno? Čas mnoho vzal a vrátil!

 

I nám jde spasitel! I nám kdys zazní zvony:

Bůh jenom jeden jest, a nás jsou miliony.