Zajímavosti

6. prosince 2017 Jindřich Štyrský: Emilie se ráda obnažovala

JINDŘICH ŠTYRSKÝ

EMILIE SE RÁDA OBNAŽOVALA

 

Akáty kouře

 

Rozmluvy váznou

Jak jinak vysvětlit polykání slz

 

Kdybych se jen upamatoval na ty doby

Listí padalo do košíků

Dýmek

Jezer

A klobouků

 

Kdyby nebylo kostkovaných šatů Emilie

Byl bych se těžko loučil s Pavlínou

Noční zvíře sestupovalo do lunapárů

Za kaskádami čínského pavilónu

V žlutém šatě

S dlouhými lýtky

 

Jeanneta mizela