Zajímavosti

6. prosince 2015 (na neděli) Julien Torma: Brajgl (ukázka)

JULIEN TORMA

BRAJGL (ukázka)

 

Právě dostáváváme

První Revoluční Komuniké:

Sylviův akvadukt je odříznut ze všech stran

Milióny cel jsou vzaty útokem a otevřeny

Neslýchané množství osvobozených šílí

Rozbíhají  se do všech tepen města

Monrova díra je ucpán

Strom Života ztrácí jeden list za druhým

Varolský most vztyčil bílý prapor

Rolandovo údolí obsadily naše pluhy

Vyrovnaly se účty se Svatou Strakou

Havrani jí klovou oči

Pavouctvo se chytilo do sítí

Nepřítel se brání na kruhovém chiastickém náměstí

velkými ranami řapíku

Soudruzi, přestaňte si s nimi hrát!

Vítězství je na dosah

Lidé

Konečně skončila tisíciletí tyranie

Je konec

Povíme vám, co se stane

Básníci, poslední loutna vzplála

Soudruzi, přestaňte si s nimi hrát!

Vykořisťovatelé, kteří tyjete z intervokálního potu

Otrokáři Sloves

Vy, kteří s našimi bratry nakládáte jako s veverkami v kleci

Vy, kteří bičujete adjektiva

Vy, kteří jim kroutíte pacinky, abyste je donutili myslet po vašem

Vy, kteří masturbujete  slova

Je konec

Smrt Sviňákům

Smrt té vychytralé klice

Hanba vám

Soudruzi, přestaňte si s nimi hrát!

Anglická sekce právě vydala zprávu:

Známý otrokář a jeho nastrčená panenka

budou za úsvitu zastřeleni

dotyčná Alenka a dotyčný Lewis Caroll,

kteří se odvážili napsat mrzkou větu.

„Když použiji nějaké slovo,

Znamená přesně  to, co chci.“

Jdi o háje, bezectný pijáku „the“!

Soudruzi, přestaňte si s nimi hrát!

Komuniké: Bez vyzvání střílejte po

básníkovi Julienu Tormovi,

který právě skládá reportáž nazvanou BRAJGL

Je to nebezpečný agent-provokatér

Rozbijem mu hubu

 

přeložil Josef Hajný