Zajímavosti

6. ledna 2016 Karel Hlaváček: Mstivá kantiléna (ukázka)

KAREL HLAVÁČEK

MSTIVÁ KANTILENA (ukázka)

 

To bylo lstivé kyrie, jež na večer vsí pustou lkalo

za naše pole, které dlouho bázní neplodné se stalo –

to byla prosba za teplo, jež hlas náš, mdlý a nevyspalý,

pro naše ženy chtěl, jež dlouhou bázní neplodné se staly.

 

To bylo lstivé kyrie za naše mladé ženy lysé,

my za ně denně prosili a štkali, ve tmách plazili se,

my bez reptání každým hladem pro ně mřeli ve svém žití

však tímto hladem, Pane, tímto hladem nechtěli jsme mříti!

 

A když pak ve vášnivém náručí nám opět umíraly

i ženy poslední, jež dlouhou bázní neplodné se staly,

my se zaťatou, mstivou pěstí, se zaťatým, mstivým hledem

jsme smýkali tvým jmenem, divoce je ve tmách řvali:

 

že zrovna tuhle vášeň – slyšíš? slyšíš? – v našem těle snědém

my udusit a na oltář ti hodit nikdy nedovedem!