Zajímavosti

6. května 2016 Bohdan Jelínek: Na rozloučenou!

BOHDAN JELÍNEK

NA ROZLOUČENOU!

 

Jinam tě větry zavějí,

mně jinam zase jíti,

a každý se svou nadějí

svůj ranec můžem vzíti.

 

Tak druha druh tu upouští,

jak žití ženou štvanci;

té touláme se po poušti,

vždy více tíže v ranci.

 

Hned jdeme vpřed, hned nazpátek,

jak osud nás tu natře.

Sledních se sejdem u vrátek. –

Buď s Bohem! Sbohem, bratře!