Zajímavosti

6. června 2016 Lope de Vega: Violanta chce sonet, a prý honem

LOPE DE VEGA

VIOLANTA CHCE SONET, A PRÝ HONEM

 

Violanta chce sonet, a prý honem,

prý ví, že já si v tísni poradím,

čtrnáct veršů je sonet, pokud vím,

nu, a už říkám čtvrtý lehkým tónem.

 

A já se bál, že oněmím tím shonem,

a mám půl druhé sloky, hle: jen rým,

už abych začal s prvním trojverším,

když čtveřice mám, žasnu nad výkonem.

 

První trojverší rychle udělám,

na ně daleko nejdu pro slovo,

a tím veršem, prosím, už je mám.

 

Teď do druhého dám se nanovo,

hle, třináctý verš z pera vypad sám,

co? je jich čtrnáct? ano, hotovo!

 

přeložil Vladimír Mikeš