Zajímavosti

6.8.2014 Bertold Brecht: Objev na mladé ženě

BERTOLD BRECHT 

OBJEV NA MLADÉ ŽENĚ

 

Ráno se střízlivýma očima,

loučení mezi dveřmi, chlad a klid,

tu spatřil jsem, že proužek šedých vlasů má,

a náhle nebyl jsem s to odejít.

Prs němě vzal jsem, a když tázala se,

proč po tom všem já, pouhý noční host,

jít nechci, nedbaje nic na zvyklost,

pravil jsem – hledě na ni – s něhou v hlase:

 

Byť na jedinou noc, chci ještě zůstat,

ty přece musíš využít svůj čas,

je zlé tu stát tak na úsvitu dne.

 

Rychleji popožeňme svoje ústa,

my zapomněli, že vše pomine –

a žádostivost zlomila mi hlas.

 

přeložil Ludvík Kundera