Zajímavosti

6.11. 2014 Vladimír Fux: Věrné kralování

VLADIMÍR FUX

VĚRNÉ KRALOVÁNÍ

 

POLONIUS:       

Kdo je věrný dynastii,

tak jako já vždycky jsem,

 

FENGO:             

s tím i králi rádi pijí,

pročež, páže, víno sem!

 

POLONIUS:       

Věrně hlídám pána svého,

napájím ho Mavrudem.

 

OBA:                           

Osud trůnu královského

má svůj základ pod sudem.

 

FENGO:             

Kralovat je věcí vtipu, 

ostatní je vedlejší.

 

POLONIUS:       

Nenech, pane, vyschnout pípu,                         

dej nám chlast náš vezdejší.

 

FENGO:             

V rámci daní ať jdou Dáni

od deseti ku pěti.

 

OBA:                           

Věrné naše kralování,

to přetrvá staletí!