Zajímavosti

6.1.2015 anonym: Pásla jahody

ANONYM

PÁSLA JAHODY

 

Pásla jahody,

zakopla o schody,

spadla do vody,

uhořela.