Zajímavosti

5. února 2017 (na neděli)

HÉSIODOS

PRÁCE A DNI (ukázka)

 

Neboť živobytí, to bohové před lidmi skryli;

jinak přece i za den bys lehounko vydělal tolik,

že by to stačilo na rok a prstem bys do roka nehnul;

jakoby nic bys kormidlo uložil nahoru na krb,

práce s voly by vzala za své, i robota mezků.

On ale Zeus nám schoval chleba, jsa rozlícen v srdci,

protože Prométheus, ten ošemetník, ho přelstil;

proto si vymyslil žal a starost na lidské plémě.

 

Schoval oheň; a ten mu výborný Íjapetovec

ukradl, Diovi věhlasnému, a donesl lidem

v duté holi a za zády Dia, vladaře blesků.

Rozlícen mrakotřas Zeus ho potom oslovil takto.

„Synu Íjapetův, ty chytráku, nad něhož není!

Plesáš, že ukradl oheň a moje ošidil srdce –

k veliké pohromě sobě a k pohromě budoucím lidem.

Za ten oheň jim já zas daruji zlo, kterým všichni

v duchu se budou kochat a vlastní neštěstí hýčkat.“

 

Domluvil otec bohů i lidí a potom se zasmál;

slavnému Héfaistovi pak ruče uložil uhníst

hlínu s vodou a lidský hlas do ní vložit i sílu,

bohyním nesmrtelným ji rovnou učinit v tváři,

na pohled krásnou a milostnou pannu; pak Athéně kázal

v ručních pracích ji vzdělat, ať hotoví tkaniny pestré;

zlatá Afrodíté jí měla rozlít kol hlavy

půvab i strastnou touhu a trýzeň, jež stravuje údy;

do prsou mysl psí jí vložit a povahu lstivou

Hermovi křídlatému pak velel, Argovu vrahu.

 

Domluvil Kronovec vládce – a oni poslechli Dia.

Ruce uhnětl z hlíny ten umělec na slovo vzatý

podobu cudné panny dle úradku Kronova syna;

Athéné sovích očí jí zřasila roucho i vlasy,

bohyně Charitky s mocnou Peithó jí okolo hrdla

ovily řetězy z ryzího zlata a okolo hlavy

hóry krásnovlasé zas pletence jarního kvítí;

všechen ten lesk na ní uspořádala Atnéné Pallas.

Do prsou arci jí Argův vrah a hlasatel bohů

slova lichotivá a lži povahu lstivou

vložil, jak hřímatel Zeus si přál, ovšem i mluvu

přidal, křídlatý bůh, a pak té ženě dal jméno

Pandóré, protože všichni, co bydlí v olympských domech,

dali jí dar – a neštěstí mužům, co z chleba jsou živi.

 

přeložila Julie Nováková