Zajímavosti

5. února 2016 Victor Hugo: Kytara

VICTOR HUGO

KYTARA

Jak, dí mužů hlas,

v člunech bez úhony

prchnout stráži včas?

– Veslujte, dí ony.

 

Jak, dí mužů hlas,

na bědy a stony

zapomenout snáz?

– Spěte, praví ony,

 

Jak, dí mužů hlas,

bez kouzelné clony

očarovat vás?

– Milujte, dí ony.

 

přeložil Vladimír Holan